Overeenkomst VNN en Menzis zorgt voor doorbraak behandeling tabaksverslaving

Anoniem chatten
15 oktober 2020

Mensen met een ernstige tabaksverslaving kunnen in de toekomst ook terecht bij de verslavingszorg. Die afspraak is onderdeel van een meerjarenovereenkomst die VNN met Menzis heeft afgesloten. “Mensen met hardnekkige en gevaarlijke problematiek, die niet van het roken afkomen, vallen vaak tussen wal en schip. De gemaakte afspraak betekent een doorbraak in een juiste behandeling voor deze groep. Een erkenning dat roken geen slechte gewoonte is maar een verslaving”, aldus Robert van der Graaf, verslavingsarts bij VNN.

Hulp voor mensen met een ernstige verslaving
“Tabaksverslaving wordt meestal behandeld met een cursus of nicotine-supplementen. Mensen komen vaak niet verder dan de huisarts of rookstoppoli”, licht van der Graaf verder toe. “Maar voor een deel van de mensen die ernstig verslaafd zijn, is dat niet voldoende. Terwijl deze groepen vaak een verhoogd risico lopen. Denk aan zwangere vrouwen of mensen met ernstige chronische aandoeningen, zoals COPD. Concreet betekenen deze meerjarenafspraken dat het voor deze groepen mogelijk wordt om behandeld te worden onder regie van VNN.”

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook betrokken
VNN en Menzis hebben samen een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om te komen tot deze innovatieve afspraak. De Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten maakt het via een experiment mogelijk de behandeling van ernstige tabaksverslaving te vergoeden. Na een experimenteerperiode van 3 jaar wordt op basis van de resultaten van het experiment besloten of er een aanpassing nodig is in de structurele vergoeding. Dit experiment maakt het ook voor andere zorgverzekeraars mogelijk om deze zorg in te kopen. Tegelijkertijd wordt er wetenschappelijk onderzocht hoe de doelgroep er precies uitziet en wat de beste behandeling is.

Voordelen van meerjarenafspraken
De innovatieve afspraak over de behandeling van tabaksverslaving maakt deel uit van een meerjarenoverenkomst (tot 2023) die VNN met Menzis heeft afgesloten. Een meerjarenovereenkomst kent meerdere voordelen ten opzichte van een contract van een jaar. Het gesprek gaat niet enkel over financiën maar er ontstaat ook ruimte om het over de inhoud van zorg, innovatie en kwaliteit te hebben. Het maakt het voor VNN en Menzis mogelijk om hun gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio voor een langere periode gezamenlijk vorm te geven.

Jaarlijks behandelt VNN zo’n 1750 cliënten van Menzis.

Verzekerd van goede zorg
Maarten Wegman, regiomanager Zorg bij Menzis: “We zijn blij met deze afspraken en deze zijn ook hard nodig, want het aantal mensen met meerdere chronische ziekten neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit blijkt ook uit het regiobeeld. Met het meerjarencontract zijn mensen met ernstige verslavingsproblematiek in het Noorden de komende jaren verzekerd van goede zorg.  Tabaksverslaving is immers een onderschatte sluipmoordenaar, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslaving. Wanneer stoppen niet lukt voor zwangere vrouwen en fysiek ernstig zieken, maken we het mogelijk de specialistische verslavingszorg in de GGZ in te zetten. Hiermee willen we eventuele medische ingrepen voorkomen en het leed, de hoge kosten en het effect op het lichaam dat hiermee gepaard gaat.”