• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

ACT-team opgericht

Anoniem chatten

22 januari 2018

Gebundelde zorg voor mensen zoals Hans

‘Net als vorig jaar vierde ik de jaarwisseling onder een brug in Leeuwarden. Het was koud en eenzaam, maar gelukkig zat ik wel droog.’ Aan het woord is Hans (38). Hij is al jaren dakloos, kampt met een posttraumatische stressstoornis en is verslaafd. Hans koos niet zelf voor een leven op straat. Gebeurtenissen uit zijn jeugd, zijn baan verliezen en domme pech bezegelden zijn lot. Zijn situatie lijkt uitzichtloos.Hans: ‘Wat zou ik graag in een eigen huisje de feestdagen vieren. Zonder de trauma’s die mij achtervolgen. En zonder de rotzooi die ik gebruik. Het is verdomd moeilijk om vertrouwen te houden.’

Het is donker en koud. De goede voornemens staan alweer in de ijskast, het is nog lang geen zomer en de dagen zijn te kort. Vervelend, maar een luxeprobleem als je het vergelijkt met mensen die op straat leven. In hun woordenboek komen kerstdiner, vakantie en thuis helaas niet voor. Vooral deze koude en sombere wintermaanden zijn extra zwaar voor hen. Veel dak- en thuislozen kampen met ernstige psychiatrie- en verslavingsproblematiek.

Zienn, VNN en GGZ Friesland hebben daarom per 1 januari 2018 hun krachten gebundeld voor een aanvullende gezamenlijke aanpak: het zogenoemde ACT-team wil deze mensen die (dreigend) dakloos zijn een helpende hand bieden en niet in de kou laten staan.

Het ACT-team (Assertive Community Treatment) bestaat uit hulpverleners van de drie organisaties. Met bemoeizorg en intensieve ambulante behandeling zetten zij zich in voor de doelgroep. Door de kennis, expertise en het netwerk van de drie betrokken organisaties te combineren en te bundelen, kan het ACT-team zorgen voor snelle behandeling op maat.

Voor wie?
Het ACT-team is er voor de dak- en thuisloze mensen die door hun problematiek en/of gedrag niet (meer) passen binnen het reguliere hulpverleningsaanbod, onder wie zorgmijders. Een groot deel van deze groep mensen is bekend en zijn duidelijk in beeld in de openbare ruimtes waar ze het straatbeeld verstoren en overlast veroorzaken. Bovendien baart de zichtbare teloorgang van deze mensen de verschillende betrokkenen (gemeente, politie, familie, zorg-/hulpverleners) zorgen. Het gaat meestal om mensen die geen vertrouwen (meer) hebben in de samenleving en hulpverleners, met als gevolg dat bijna niemand hen nog succesvol kan ondersteunen richting passende hulp en/of huisvesting.

ACT-team vanaf 1 januari 2018
Het ACT-team speelt een cruciale rol bij vroegtijdige signalering van eventueel verward gedrag, bij beoordeling en risico-taxatie en bij toeleiding naar passende zorg. De bemoeienis van het ACT-team is zo kort mogelijk en zo lang als nodig, afhankelijk van het tempo van de patiënt. Het team bestaat uit zeven medewerkers. De medewerkers van het ACT-team sluiten altijd aan bij de ander (hoe anders ook), geloven in mogelijkheden en zorgen dat niemand als afgeschreven wordt beschouwd.

Zodra iemand aansluiting vindt binnen het bestaande hulpverleningsaanbod, draagt het ACT-team de zorg over. Is deze aansluiting er nog niet, dan blijft het team betrokken. Vanaf 1 januari 2018 is het ACT-team werkzaam in Leeuwarden, in het pand van Zienn aan de Oostergoweg.