Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag van start!

Anoniem chatten
2 november 2023

Vandaag gaat de Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag officieel van start! Een fysieke plek waar we met veel verschillende professionals uit de hele regio kennisdeling en samenwerking stimuleren, in situaties rondom onbegrepen gedrag. Door samen nieuwe producten te ontwikkelen of werkwijzen te implementeren. En door onderzoek te doen. Alles om onbegrepen gedrag beter te (laten) begrijpen. 

Subsidie ZonMw voor samenwerkingsverband

ZonMw heeft subsidie verleend voor het opzetten van een Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag.  VNN is onderdeel van het brede samenwerkingsverband dat de aanvraag heeft ingediend: Actium, De Trans, Espria, GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Hoogeveen, Hanzehogeschool, Icare, Icare thuisbegeleiding, InBegrepen, Lentis, MEE samen, VNN en Zilveren Kruis. 

Praktische oplossingen voor gezamenlijke vraagstukken

We wisselen kennis en ervaringen uit en werken samen aan oplossingen in de praktijk. Vanuit VNN denken we dat vooral onze collega’s van de outreachende teams baat hebben bij de kenniswerkplaats, maar met veel vraagstukken hebben we allemáál te maken.

Drie thema’s staan centraal:  

  • Versterken en leren van herstelinitiatieven 
  • Samenwerken in het formele en informele netwerk 
  • Samenleven in de wijk 

Verbinden en vernieuwen

De komende jaren zullen verschillende projecten starten in nauwe samenwerking met de praktijk. Het gaat vooral om het verbinden van bestaande kennis en expertisenetwerken. Waar nodig worden nieuwe praktische informatieproducten ontwikkeld. Ons doel is om een bijdrage te leveren in situaties van onbegrepen gedrag. Voor mensen die met elkaar wonen, werken of leren.  

Nu Drenthe, straks ook Groningen en Friesland

Samen schreven we de subsidieaanvraag en gaan we van start. Uiteraard nodigen we iedereen in Drenthe, ketenpartners en betrokken burgers, uit om met ons mee te doen. Binnenkort horen we ook of de aanvraag op voor een kenniswerkplaats in Groningen en Friesland wordt goedgekeurd. Zodra daar meer over bekend is, laten we het weten!

Wil je meer weten?  

Neem contact op met Anita de Vries, projectleider Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Ze is bereikbaar via 06-15628057 of a.devries1@ggddrenthe.nl 

Vanuit VNN zijn Peter van der Laan, Ginette Hendriks, Eric Blaauw en Wout Diekman betrokken.