Anoniem chatten

Directeur Bedrijfsvoering en Zorgverkoop

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
36 uur per week
Locatie
Groningen

Afdelingsinformatie

Heb jij een stevige strategische visie op het zorglandschap, een neus voor relevante kansen en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en weet je die helder en daadkrachtig te vertalen naar het organisatiebeleid? Ben jij die directeur die met zijn persoonlijkheid, drive en expertise bijdraagt aan de continue ontwikkeling van zorg(verkoop), (financiële) dienstverlening, organisatie en medewerkers? En loop jij warm om als bedrijfskundig directeur waarde te creëren voor de doelgroep die ondersteuning vraagt van VNN? Dan nodigen we je graag uit voor een goed gesprek.

 

 

 

Functie inhoud

Wie zoeken we?

De Directeur Bedrijfsvoering en Zorgverkoop die wij zoeken is een stevige, ervaren manager die enthousiast wordt van het oplossen van complexe bedrijfskundige vraagstukken. Met je ruime financiële expertise ben je de juiste sparringpartner voor de Raad van Bestuur, het Directieteam en de Raad van Toezicht. Door het maken van scherpe analyses kun je kansen en risico’s signaleren en hierop anticiperen. Je weet welke managementinformatie van belang is om de organisatie te besturen en haar performance te toetsen en stelt deze informatie tijdig beschikbaar aan de diverse stakeholders (waaronder interne managers, verzekeraars, banken en gemeenten). In een dynamische onderhandelingssituatie blijf je stabiel acteren en incasseren en toon je robuustheid. Als bedrijfskundig directeur stuur je op samenwerking en ben je goed in staat om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij de ‘stip op de horizon’ altijd in het vizier blijft. Een creatieve verbinder die overstijgend en organisatiebreed kan meedenken.

Wat ga je doen?
De wereld van de (geestelijke) gezondheidszorg is sterk in beweging en vraagt van VNN om scherp aan de wind te varen, vooruit te kijken en snel te anticiperen op kansen en risico’s in de externe omgeving. Je zult de organisatie daar door heen moeten leiden door VNN wendbaar te laten zijn en goede keuzes te maken. Binnen het Directieteam ben je het ‘financieel’ geweten waarbij je altijd het maatschappelijk doel van VNN voor ogen houdt.

 • Je bent verantwoordelijk voor de sturing op de liquiditeit en solvabiliteit van VNN.
 • Je draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het meerjarenbeleid op het terrein van vastgoed, financiën, bedrijfseconomische processen, zorgverkoop, automatisering, inkoop en facilitaire zaken.
 • Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar organisatiebeleid en de financiële effecten daarvan op korte, middellange en lange termijn.
 • Je toetst het financieel beleid van de organisatie en de verschillende onderdelen en je bent verantwoordelijk voor de inrichting van een adequate controlfunctie.
 • Je doet voorstellen aan de Raad van Bestuur en het Directieteam ten aanzien van het strategisch financieel beleid.
 • Je adviseert de Raad van Bestuur en het Directieteam over de wijze van inrichting en uitvoering van de effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen binnen VNN.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de zorgverkoop, zowel voor nieuwe contractafspraken als voor het wederzijds (laten) nakomen en financieel en inhoudelijk bewaken van inkoopafspraken en contractuele verplichtingen.
 • Je geeft op een dialooggestuurde wijze leiding aan de medewerkers van de afdelingen Bedrijfsvoering, Zorgverkoop, Control en Informatievoorziening. Je doet dit op een inspirerende, faciliterende en coachende wijze.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening, de periodieke (management)rapportages en de financiële analyses op het gebied van opbrengsten en kostenbeheer.

Je ontvangt leiding van de Raad van Bestuur en je geeft leiding aan de afdelingen binnen de dienst Bedrijfsvoering (Financiële Administratie en Inkoop, Facilitaire Dienstverlening, Vastgoed en ICT): direct aan de twee teammanagers en indirect aan de medewerkers van de betreffende afdelingen. De teammanager Financiële Administratie en Inkoop heeft een extra (ontwikkel)taak in de Zorgverkoop. Ook geef je direct leiding aan de medewerkers Control, de medewerker zorgverkoop en de medewerkers informatievoorziening. Je bent lid van het Directieteam en je hebt een rechtstreekse relatie met de Cliëntenraad, de Medezeggenschapsraad en de financiële commissie van de Raad van Toezicht.

VNN is een 24-uurs voorziening. Directieleden en de Raad van Bestuur hebben buiten kantoortijd bereikbaarheidsdiensten.
VNN is lid van Verslavingskunde Nederland (VKN), waarbij directieleden en of stafleden participeren in de landelijke VKN / GGZ-ontwikkelingen.

 

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding Register Accountant of Register Controller.
 • Je hebt passie voor de zorg en richt je op het stellen van kaders zodat de kwaliteit van zorg wordt bevorderd en de organisatie financieel gezond blijft.
 • Je bent een ervaren manager en zeer deskundig op het gebied van bedrijfsvoering. Je hebt je vakkennis bij voorkeur opgedaan binnen een zorgorganisatie.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen binnen de ZVW/WMO/Jeugdzorg/WLZ /Forensische Zorg en Reclassering.
 • Je hebt ruime kennis van inhoudelijke financiële ontwikkelingen binnen categorale zorginstellingen. Kennis van DBC-systematiek is essentieel.
 • Je beschikt over een goed evenwicht tussen zakelijkheid en bevlogenheid.
 • Je durft en kunt vanuit een positief kritische en onafhankelijke positie een onderbouwd advies uitbrengen aan de Raad van bestuur.
 • Je hebt een brede kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering (finance, inkoop, control, informatievoorziening, facilitair en ICT).
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je hebt ervaring met de begeleiding van veranderings- en integratieprocessen.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken en ondersteunt onze visie op persoonlijk leiderschap.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit. Ook onderschrijf je het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij je?

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 75.
 • Compensatie van overuren en bereikbaarheidsdiensten wordt in de vorm van een managementtoeslag (15%) toegepast.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor directieleden is er een leaseregeling voor een auto beschikbaar. Je standplaats is Groningen.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Informatie

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Prof. Dr. Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur of het secretariaat Raad van Bestuur, via telefoon 088 2343477.

Reageren?

Zijn we een match?

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 3 maart 2020 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst (link invoegen) op onze website.
Let op: De ontvangstbevestiging, die je doorgaans binnen drie werkdagen ontvangt, kan soms terecht komen in je spammail.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 19 maart 2020 in Groningen.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel cliënten, naasten als medewerkers. VNN kenmerkt zich als een platte organisatie met een informele sfeer. Wij hebben continue aandacht voor het leveren en ontwikkelen van goede kwaliteit van zorg en de inrichting en uitvoering van bedrijfsprocessen, waarbij we uiteraard resultaatgericht werken. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt.