Anoniem chatten

Cultuur van VNN

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie waarbinnen professionals nauw met elkaar samenwerken. VNN heeft een informele sfeer.

De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cliënt wordt er gewerkt naar verbeteringen. Sinds 2011 is de methode Oplossingsgericht Werken breed binnen VNN geïmplementeerd. Een methode waarbinnen de hulpverlening en het werken gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.

VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.