• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

Cultuur van VNN

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie waarbinnen professionals nauw met elkaar samenwerken. VNN heeft een informele sfeer.

De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cliënt wordt er gewerkt naar verbeteringen. Vanaf 2011 is de methode Oplossingsgericht Werken breed binnen VNN geïmplementeerd. Een methode waarbinnen de hulpverlening en het werken gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.

VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

VNN is niet overgeorganiseerd. Je kan bij VNN voorstellen doen voor nieuwe behandelingen of onderzoek en er is ruimte om dat vervolgens ook in gang te zetten.
Wij zoeken geen eenpitters, maar professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals tot een goed behandelplan te komen. Professionals die bijdragen aan effectieve behandelingen.

Lees ook: Waarom werken in de verslavingszorg? en Medewerkers over VNN