Hulp bij crisis

Anoniem chatten

Bij een acute crisis kunt u een beroep doen op de geneeskundige zorg van VNN of u wordt doorverwezen wordt naar een GGZ-instelling. Dat hangt af of de crisis zich binnen of buiten kantoortijden voordoet.

Binnen kantoortijden

Overdag kunt u voor acute problemen bellen met een verslavingsarts of psychiater van VNN. 

  • betreft het een cliënt die is ingeschreven bij VNN, dan belt u overdag met de verslavingsarts of psychiater van de cliënt of de locatie waar de cliënt in behandeling is. Kijk bij VNN-adressen.
  • betreft het een cliënt die niet is ingeschreven bij VNN, dan belt u overdag tussen 8.30 - 17.00 uur  naar het algemene nummer van VNN: 088 - 234 34 34. U wordt dan doorverbonden met de dichtstbijzijnde locatie. 

Opname

Als VNN een acute opname indiceert, dan overlegt de VNN-behandelaar overdag met het Centrale Opname Bureau van VNN over de beschikbaarheid van bedden. Het streven is om na aanmelding binnen 24 uur een plek te vinden. Cliënten in crisis worden opgenomen in de kliniek in Eelde of Heerenveen. Bij een crisisopname van een cliënt, die nog niet in zorg is bij VNN, zal achteraf om een verwijzing van de huisarts gevraagd worden. 
De duur van een crisisopname is 5 tot 10 dagen. 

Buiten kantoortijden

VNN heeft geen crisisdienst buiten kantoortijden. Daarvoor kunt u een beroep doen op de regionale GGZ Instelling.

Groningen

Verwijzers kunnen vanuit de hele provincie Groningen dag en nacht terecht bij de Lentis Crisisdienst via 050-522 35 55.

Friesland

 Verwijzers kunnen bellen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed via 058 28 48 777. 

Drenthe

Verwijzers hebben een persoonlijke brief ontvangen met het spoednummer. Deze wordt niet via een website bekend gemaakt.

Het is niet de bedoeling dat patiënten of naasten bellen naar bovenstaande nummers, zij kunnen contact opnemen met een vaste behandelaar, hun huisarts of, in dringende nood, de dokterswacht uit de woonplaats.

Voor intercollegiale vragen, geen spoed, kunnen verwijzers contact opnemen met de consultatiedienst van VNN.