Cultuur van VNN

Anoniem chatten

Wat kun je verwachten van onze organisatiecultuur?

Bij VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie waarbinnen professionals nauw met elkaar samenwerken. Er heerst een informele sfeer. Typisch noordelijk, kun je misschien wel zeggen. We werken hard in een serieuze branche, maar maken de sfeer graag licht met humor. 

Oplossingsgericht werken

De medewerkers van VNN hebben passie voor haar doelgroep. Samen met de cliënt en zijn/haar naasten wordt er toegewerkt naar perspectief op een ander leven. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Een methode die gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van problemen. We focussen in onze gesprekken dus op zaken die wél goed gaan, ondanks soms ellendige situaties. 

Ruimte voor ontwikkeling

VNN is niet overgeorganiseerd. Je kunt bij VNN voorstellen doen voor nieuwe behandelingen of onderzoek en er is ruimte om dat vervolgens ook in gang te zetten. Je krijgt ook volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je krijgt elk jaar 500 euro die je kunt laten uitbetalen of inzetten voor een cursus or training. 

Wij zoeken geen eenpitters, maar professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals en de cliënt tot een goed behandelplan te komen. Lees ook wat medewerkers over VNN vertellen.