Cultuur van VNN

Anoniem chatten

Wat kun je verwachten van onze organisatiecultuur?

Bij VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie waarbinnen professionals nauw met elkaar samenwerken. Er heerst een informele sfeer.

Oplossingsgericht werken

De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cliënt en zijn/haar naasten wordt er toegewerkt naar perspectief op een ander leven. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Een methode die gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van problemen. Medewerkers VNN

Ruimte voor ontwikkeling

VNN is niet overgeorganiseerd. Je kunt bij VNN voorstellen doen voor nieuwe behandelingen of onderzoek en er is ruimte om dat vervolgens ook in gang te zetten. Medewerkers krijgen ook volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Samen bereik je meer

Wij zoeken geen eenpitters, maar professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals tot een goed behandelplan te komen. Professionals die bijdragen aan effectieve behandelingen.

Lees ook wat Medewerkers over VNN vertellen over het werken bij VNN

Volledig rookvrij
VNN is een volledig rookvrije organisatie. Een gezonde leefstijl, van cliënt én medewerker, is een belangrijk thema binnen VNN.