• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Arbeidsvoorwaarden

Anoniem chatten

Arbeidsvoorwaarden

VNN heeft voor haar medewerkers goede arbeidsvoorwaarden. Deze zijn geregeld in de CAO GGZ. Medewerkers van VNN ontvangen in december een eindejaarsuitkering van 8,33%. Voor de pensioenvoorziening worden medewerkers van VNN opgenomen in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bij gebruik van openbaar vervoer worden de reiskosten woon-werkverkeer voor de medewerkers volledig vergoed.

Secundaire regelingen
VNN heeft een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Er wordt gewerkt met het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden. Dit biedt de medewerker de mogelijkheid zelf keuzes te maken in de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket, waardoor de medewerker werk en privé beter kan combineren en fiscale faciliteiten kan benutten.  

Het meerkeuzesysteem van VNN biedt: 

  • Collectieve verzekeringen bij Univé
  • Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar Menzis, IZZ en De Friesland
  • Verkoop bovenwettelijke vakantie-uren en aankoop extra vakantie-uren
  • Fiscale regelingen: uitruilregeling voor reiskosten woon-werkverkeer, vakbondslidmaatschap en contributie beroepsorganisaties. VNN vindt een gezonde leefstijl van haar medewerkers belangrijk. Daarom heeft ze ook een fietsenplan en een bedrijfsfitnessregeling.