Vertrouwenspersoon voor cliënten en familie

Anoniem chatten

Zit je met vragen of heb je klachten over de behandeling of één van de behandelaren, blijf er dan niet mee rondlopen, maar schakel de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon in. Zij zijn onafhankelijk en adviseren je graag.

Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

Cliënten die zijn opgenomen en cliënten die thuis verplichte zorg krijgen of gaan krijgen, kunnen de pvp vragen om advies en ondersteuning. De pvp werkt niet bij VNN, is onafhankelijk en gaat uit van jouw wensen. De pvp doet niets zonder jouw toestemming.

Patiëntenvertrouwenspersonen zijn in dienst van Stichting PVP: vertrouwenspersonen in de GGZ, en zijn daardoor onafhankelijk. De pvp komt op voor de belangen van cliënten.

Als je niet bent opgenomen en ook niet te maken hebt met verplichte zorg, zal de pvp je doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en/of externe klachtondersteuning

Anonieme chat
Cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Een vraag of klacht kan zo mogelijk direct via de chat afgehandeld worden. Als er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig is en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.
De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Contactgegevens patiëntvertrouwenspersonen VNN

Cocky Oppelaar (regio Groningen)
06 - 47 09 05 17
c.oppelaar@pvp.nl

Ien Lfil (locaties  Drenthe, inclusief gezinskliniek De Borch en kliniek Vossenloo, exclusief Beilen)
i.lfil@pvp.nl 
06 - 82 98 58 50

Brian Rokette (locaties Friesland, inclusief kliniek Bolsterburen)
b.rokette@pvp.nl
06 - 30 58 57 12

Miguel Gonzalez (IMC)
m.gonzalez@pvp.nl 
06 - 30 56 55 08

Landelijke helpdesk Stichting Patiëntvertrouwenspersoon (voor ambulante behandeling)
Geestelijke Gezondheidszorg
Telefoon: 0900 - 444 88 88
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur en zaterdags van 13.00 – 16.00 uur
E-mail: helpdesk@pvp.nl 
Website:  www.pvp.nl


Familievertrouwenspersoon (fvp)

Familieleden en andere naasten van cliënten hebben een zelfstandig klachtrecht. De familieleden en andere naasten van cliënten die gedwongen zorg ontvangen in het kader van de Wvggz óf zijn opgenomen in een kliniek van VNN kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp steunt bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaren en managers van VNN. Hij of zij zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling en jou als naaste.

Je kunt de fvp mailen om een afspraak te maken:

José van Voorthuizen
E-mail: j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersonen.nl

Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon www.familievertrouwenspersonen.nl

Ben je een familielid of naaste van een cliënt die vrijwillige, ambulante zorg ontvangt? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de afhandeling van je klacht: klachtenfunctionaris@vnn.nl