• Er zijn meerdere ecstasypillen ingeleverd bij verschillende testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van een dergelijke hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Lees hier voor meer informatie. 

Verslavingsartsen Groningen, Friesland of Drenthe

Locatie
VNN meerdere locaties
Uren
12 - 36 uur per week
Begindatum
Per in overleg

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zoekt verslavingsartsen met passie voor hun vak en passie voor onze cliënten. Behandelaren die zich inzetten voor onze cliënten, maar niet de verantwoordelijkheid van cliënten overnemen en cliënten durven te confronteren met hun gedrag en keuzes. Onze professionals dragen hun steentje bij om de organisatie en behandeling kwalitatief steeds te verbeteren. VNN is niet overgeorganiseerd. Wij zoeken geen eenpitters, maar professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals tot een goed behandelplan te komen.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een echte teamworker, een verbinder met zelfreflectie en kun je goed feedback ontvangen maar ook geven. Je vindt het leuk om in een team van professionals zelfstandig werkzaamheden te verrichten maar je zoekt ook actief de samenwerking om de zorg naar de cliënt te optimaliseren. Je bent toegankelijk en vindt het fijn om verbinding te zoeken met de cliënt en je collega’s. Je voelt je thuis in een organisatie waar ruimte is voor het nemen van eigen initiatief en je bent hierin flexibel en je kunt ‘out of the box’ denken.

Wat zijn je werkzaamheden?        
Als verslavingsarts heb je een regiefunctie ten aanzien van vooral de medische behandeling, maar de psychiatrische behandeling neem je hierin ook mee. In een intensieve samenwerking met andere leden van je team doe je de medische screening bij cliënten, waarbij je ook kijkt naar de psychiatrische problematiek, de psychosociale problematiek en de verslavingsproblematiek. Vanuit je medische expertise heb je een rol bij de diagnosestelling, behandelstrategie en behandeling. Je voert voorkomende medische handelingen uit, waaronder lichamelijk onderzoek en je schrijft zo nodig medicatie voor.

Daarnaast draag je actief bij aan verbetervoorstellen voor vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van zorg en je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team wat goed op elkaar is ingespeeld en gebruik weet te maken van de specifieke expertise van elk teamlid. We leveren de zorg met elkaar!

Op verschillende afdelingen binnen VNN (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben wij formatieruimte voor een verslavingsarts. Informeer naar de mogelijkheden. Je kunt zowel parttime als fulltime werken.

Op dit moment actueel:

  • Sneek of Lemmer: outreachende verslavingszorg
  • Hoogezand/Stadskanaal: outreachende verslavingszorg
  • Groningen-stad: outreachende verslavingszorg

Klik hier voor meer informatie over het werk van onze verslavingsartsen! 

Voor meer informatie of wanneer je eerst een vrijblijvend oriënterend met een collega wil spreken over het werken binnen onze organisatie, zoek dan contact met:
Ingrid Mylius, telefoon 06 13691400 of  Tineke Woudsma, telefoon 06 06 82109809 of stuur een mail naar werving@vnn.nl

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken gamen.
VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet VNN door het aanbieden van veel verschillende vormen van zorg en behandeling: Preventie · Poliklinische behandeling · Jeugdverslavingszorg · Klinische behandeling · Outreachende verslavingszorg · Forensische zorg · Verslavingsreclassering en Wonen.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de expert op het gebied van verslavingszorg werkzaam in Friesland, Groningen en Drenthe. Er werken ruim 1000 medewerkers op 40 verschillende locaties, die verslavingszorg bieden aan ruim negenduizend cliënten.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich als een organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

 

 

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 16 januari 2024

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 16 januari 2024