Verslavingsartsen Groningen, Friesland of Drenthe

Locatie
VNN meerdere locaties
Uren
12 - 36 uur per week
Begindatum
Per in overleg

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zoekt verslavingsartsen met passie voor hun vak en passie voor onze cliënten. Behandelaren die zich inzetten voor onze cliënten, maar niet de verantwoordelijkheid van cliënten overnemen en cliënten durven te confronteren met hun gedrag en keuzes. Onze professionals dragen hun steentje bij om de organisatie en behandeling kwalitatief steeds te verbeteren. VNN is niet overgeorganiseerd. Wij zoeken geen eenpitters, maar professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals tot een goed behandelplan te komen.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een echte teamworker, een verbinder met zelfreflectie en kun je goed feedback ontvangen maar ook geven. Je vindt het leuk om in een team van professionals zelfstandig werkzaamheden te verrichten maar je zoekt ook actief de samenwerking om de zorg naar de cliënt te optimaliseren. Je bent toegankelijk en vindt het fijn om verbinding te zoeken met de cliënt en je collega’s. Je voelt je thuis in een organisatie waar ruimte is voor het nemen van eigen initiatief en je bent hierin flexibel en je kunt ‘out of the box’ denken.

Wat zijn je werkzaamheden?        

Als verslavingsarts heb je een regiefunctie ten aanzien van vooral de medische behandeling, maar de psychiatrische behandeling neem je hierin ook mee. In een intensieve samenwerking met andere leden van je team doe je de medische screening bij cliënten, waarbij je ook kijkt naar de psychiatrische problematiek, de psychosociale problematiek en de verslavingsproblematiek. Vanuit je medische expertise heb je een rol bij de diagnosestelling, behandelstrategie en behandeling. Je voert voorkomende medische handelingen uit, waaronder lichamelijk onderzoek en je schrijft zo nodig medicatie voor.

Daarnaast draag je actief bij aan verbetervoorstellen voor vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van zorg en je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team wat goed op elkaar is ingespeeld en gebruik weet te maken van de specifieke expertise van elk teamlid. We leveren de zorg met elkaar!

Op verschillende afdelingen binnen VNN (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben wij formatieruimte voor een verslavingsarts. Informeer naar de mogelijkheden. Je kunt zowel parttime als fulltime werken.

Op dit moment actueel:

  • Locatie Emmen (polikliniek en/of FACT team)
  • Locatie Assen
  • Polikliniek Groningen/Winschoten
  • Locatie Sneek of Lemmer

Klik hier voor meer informatie over het werk van onze verslavingsartsen! 

Voor meer informatie of wanneer je eerst een vrijblijvend oriënterend met een collega wil spreken over het werken binnen onze organisatie, zoek dan contact met:

Ingrid Mylius, telefoon 06 13691400 of  Tineke Woudsma, telefoon 06 06 82109809 of stuur een mail naar werving@vnn.nl

 

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op https://www.vnn.nl/

 

 

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 10 januari 2023

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 10 januari 2023