Sociotherapeut (verpleegkundige of agoog)

Locatie
Kliniek Vossenloo, Opname & Diagnostiek, in Eelde
Uren
32 uur per week
Begindatum
Per zo spoedig als mogelijk

Waar ga je werken?

Kliniek Vossenloo in Eelde is een kliniek voor jongeren en volwassenen die kampen met verslavingsproblemen. De behandeling van volwassenen kan plaatsvinden op vier afdelingen binnen de kliniek: Opname/Detox, Observatie & Diagnostiek, Herstel & Rehabilitatie en Intensieve Behandeling.

Binnen de afdeling Observatie & Diagnostiek wordt gekeken naar de onderliggende problematiek van de cliënt. Dikwijls is er sprake van comorbiditeit. Er wordt gekeken naar processen en gedrag die de verslaving in stand houden en wat iemand nodig heeft om het gebruik van middelen tegen te gaan. Het therapeutische groepsklimaat is voor de cliënten een belangrijk middel om de persoonlijke doelen te realiseren. Binnen het leefmilieu wordt er individuele en groepsgerichte begeleiding aan de cliënten gegeven. Vanuit het multidisciplinair samengestelde team wordt er een diagnose gegeven en komt er een advies voor vervolgbehandeling. De duur van het verblijf op de afdeling Observatie & Diagnostiek is ongeveer 3 tot 4 weken.

Wat ga je doen?

Als sociotherapeut begeleid je de cliënten binnen het therapeutische groepsklimaat in het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en het motiveren tot verandering en behandeling en je biedt structuur om de afgesproken doelen te behalen. De verpleegkundige is tevens verantwoordelijk voor de medicatieverstrekking. Samen met artsen, klinisch psychologen, gz-psychologen, verpleegkundig specialist, systeem- en vaktherapeuten en collegae sociotherapeuten bespreek je in het Multidisciplinair Overleg (MDO) de voortgang en ontwikkeling van cliënten en de gedragingen op de groep. Je levert hierin een belangrijke bijdrage aan de observaties en rapportages. Als sociotherapeut heb je geen nachtdiensten. Je werkt in dagdiensten, late diensten en weekenddiensten.

Wat verwachten wij van je?

  • Je hebt een afgeronde opleiding hbo-Verpleegkunde of je hebt een afgeronde hbo-opleiding SPH of MWD met bij voorkeur uitstroomprofiel GGZ-agoog of hbo Social Work, Major Zorg met uitstroomprofiel GGZ-agoog.
  • Je hebt meerdere jaren ervaring in het werken binnen een klinische setting met cliënten met psychiatrische- en of verslavingsproblematiek.
  • Je hebt ervaring met zowel het individueel begeleiden van cliënten als met het begeleiden van (sociotherapeutische) groepen.
  • Je hebt oog voor groepsdynamische processen; je kunt tijdig anticiperen en interventies plegen.
  • Je bent sociaal vaardig in contacten met cliënten. Dit betekent dat je weerstanden kunt overwinnen, duidelijkheid en structuur kunt bieden, kunt stimuleren en motiveren en overtuigend kunt overkomen.
  • Je kunt goed samenwerken binnen een multidisciplinair team. Je staat open voor het ontvangen van feedback en het geven van feedback en je hebt een goed zelfreflecterend vermogen.

Wat bieden wij je?

  • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 
  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 50.
  • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband of een vast dienstverband.
  • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Solliciteren?

Je kunt reageren t/m 10 augustus 2020 via de link in de vacaturetekst op intranet.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 20 augustus 2020.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Agnes Kuiper, manager algemene zaken a.i., Kliniek Vossenloo, telefoon 06 82298652.

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op www.vnn.nl

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 11 augustus 2020

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 11 augustus 2020