• VNN en het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
 • Alert! In Nederland is hasj en wiet in omloop dat is vervuild met MDMB-4en-PINACA. Lees hier meer over de vervuilde cannabis.

Psychiater Lemmer

Locatie
FACT+ Fryske Marren (standplaats Lemmer)
Uren
uren in overleg
Begindatum
Per zo spoedig als mogelijk

Het FACT+-team biedt behandeling en begeleiding in de directe omgeving van de cliënt en richt zich daarbij op (medische) behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, (verbetering van) lichamelijk welzijn en psychiatrische problematiek. 

De FACT+ teams werken vanuit de visie van herstelondersteunende zorg. Hierbij staan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal. Er wordt nauw samengewerkt met familie en naasten, sociale wijkteams en andere betrokken instanties.

Je komt in een team terecht waar jouw expertise tot volle bloei kan komen en waar je de kracht van de samenwerking tussen GGZ Friesland en VNN dagelijks ondervindt. 

Wil je meer weten over onze aanpak? Klik op deze link 

Wat ga je doen?

 • Je stelt individuele behandelplannen op en ziet toe op de uitwerking en evaluatie hiervan.
 • Je bent als regiebehandelaar conform het professioneel statuut van VNN verantwoordelijk voor de geleverde verslavingszorg en psychiatrische zorg.
 • Je verricht psychiatrische diagnostiek en stelt indicaties.
 • Je doet farmacotherapeutische en (deel) behandelingen
 • Je geeft supervisie aan (verslavings)artsen en verpleegkundig specialisten en bent beschikbaar voor interne functionele advisering aan collegae.
 • Binnen het multidisciplinaire team he je de medische psychiatrische verantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.
 • Je geeft mede invulling aan de verdere professionalisering van de verslavingszorg en psychiatrie en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van (het aanbod) van FACT+.
 • Je neemt deel aan diverse overleggen binnen de teams.
 • Je bent proactief in het onderhouden van samenwerkingsrelaties zowel intern als extern.
 • Als achterwacht neem je deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden (binnen VNN veelal telefonisch consult).

Wat vragen wij van je?

 • Je bent geregistreerd als psychiater.
 • Je hebt ervaring in en of affiniteit met de verslavingszorg, evenals belangstelling voor meervoudige problematiek.
 • Je stelt de cliënt centraal en staat naast de medewerkers en cliënten.
 • Je hebt affiniteit met psychotherapeutische behandeling van cliënten.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen het team.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit en je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

 

Wat bieden wij je?

 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform de salarisschaal medisch specialisten.
 • Een dienstverband met Verslavingszorg Noord Nederland
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het onderdeel van de aanstellingsprocedure dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Interesse?

Je kunt reageren via de knop ‘solliciteer direct’ hieronder.

Wil je eerst vrijblijvend oriënterend met ons spreken? neem dan telefonisch contact op met Bureau Werving & Selectie van VNN: Ingrid Mylius, telefoon 06 13691400 of Tineke Woudsma, telefoon 06 82109809.

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Freddy van der Veen, manager FACT+, telefoon 06 13786057.

Informatie over beide organisaties kun je vinden op de website van GGZ Friesland en de website van VNN.

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 9 februari 2021

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op di, 9 februari 2021