Manager

Locatie
Assen: Polikliniek-team, FACT/Methadon-team en Jeugd-team
Uren
32 uur per week
Begindatum
Per zo spoedig als mogelijk

Onze teammanager gaat met pensioen en daarom zoeken we nu een nieuwe collega. Wij zijn drie multidisciplinaire teams die werkzaam zijn in de regio van Assen. In deze regio zetten we ons in om mensen met problematisch middelengebruik te begeleiden en behandelen met perspectief op een beter leven. Dat doen we op allerlei manieren, bijvoorbeeld poliklinisch, outreachend middels FACT-methodiek of door bemoeizorg. Zowel voor volwassenen als jeugd. Wij vinden ons werk leuk en afwisselend!

Wie zoeken we?

Als teammanager pas je goed bij VNN als je toegankelijk bent en op coachende wijze leiding geeft, waarbij je de methode Oplossingsgericht Werken en de principes van Persoonlijk Leiderschap (Covey) in je werkwijze meeneemt. Je bent in staat om medewerkers te ondersteunen zodat ze zich bijvoorbeeld kunnen (blijven) ontwikkelen. Onderlinge en externe samenwerking hebben we hoog in het vaandel en daar moet je een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Als teammanager heb je overzicht over processen en kun je (bij-) sturen voor het soepel verlopen daarvan. Het kost je weinig moeite om de verantwoordelijkheid te nemen voor een goede bedrijfsvoering. Tenslotte is het belangrijk dat je kennis hebt van de "werkvloer".

VNN werkt veel samen met andere partijen en in die samenwerking willen we als organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan gezamenlijke doelgroepen. Als teammanager lever je daarom een verbindende en tactische rol in contacten met gemeenten en ketenpartners.

Wat wordt jouw nieuwe werkplek?

Regio Assen bestaat uit een Polikliniek-team, een FACT/methadon-team en een Jeugdteam. Deze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken samen. De hulpverlening vanuit deze teams bestaat uit intensieve outreachende (bemoei)zorg en poliklinische behandeling. Je komt te werken in een informele en ambitieuze sfeer, waar iedereen aanspreekbaar is en hard wordt (samen)gewerkt. Er is betrokkenheid bij de organisatie en de cliënten.

Wat ga je doen?

Als teammanager geef je leiding aan de teams (ongeveer 25 fte) en ben je deelnemer van een regionaal managementteam. Een belangrijke taak is om teams richting en context te geven. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van jouw afdeling en je ontwikkelt deze door binnen beleid van de organisatie. Er zijn verschillende organisatieontwikkelingen die aandacht vragen.

Je werkt intern samen met andere ambulante afdelingen, beschermd wonen en de kliniek en met externe (keten)partners, zoals gemeenten en wijkteams, GGZ, jeugdhulporganisaties, leerwerkbedrijven, et cetera. Je neemt deel aan activiteiten met betrekking tot de planning & control cyclus, continue verbetering volgens PDCA, incidentbesprekingen, zorglogistiek, audits, et cetera.

Wat vragen wij van je?

  • Je hebt een afgeronde relevante managementopleiding en bij voorkeur een afgeronde zorgopleiding op hbo-niveau.
  • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken en ondersteunt de visie op persoonlijk leiderschap. Uiteraard heb je affiniteit met onze doelgroep en de verslavingszorg.
  • Je hebt ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire teams.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met zorgprocessen en het sturen op parameters als productie, formatie en budget.
  • Je toont ondernemerschap, door op een proactieve wijze contacten te onderhouden en uit te breiden binnen zowel interne als externe netwerken.
  • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit en je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wat bieden wij je?

  • Werken in een organisatie met korte lijnen, veel dynamiek en een mensgerichte visie.
  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 60.
  • Een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met de intentie van een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Heb je interesse?

Reageer t/m 3 december 2020 via de button hieronder "solliciteer direct".

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdag 16 december 2020.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Erwin Beers, regiodirecteur, telefoon 06 13220210.

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op vr, 4 december 2020

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op vr, 4 december 2020