Lid klachtencommissie cliënten en naasten

Begindatum
Per zo spoedig als mogelijk

Verslavingszorg Noord Nederland zoekt een psychiater, een arts of een verpleegkundig specialist ggz, die haar onafhankelijke klachtencommissie cliënten en naasten komt versterken.

De klachtencommissie is gebaseerd op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De procedure en de werkwijze zijn beschreven in het ‘Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen’. Deze klachtenregeling is gericht op het tijdig oplossen van alle uitingen van onvrede en klachten door middel van een persoonlijke dialoog tussen de cliënt en de zorgverlener.

Per jaar krijgt de klachtencommissie ongeveer 40 klachten ter behandeling voorgelegd waarvan er ongeveer 8 in een hoorzitting worden behandeld. VNN heeft gemiddeld jaarlijks 9000 cliënten in behandeling.

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste drie leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten gemiddeld eens per maand. De werkzaamheden omvatten gemiddeld 4 uren per maand, inclusief voorbereiding. De hoorzittingen worden in beginsel gehouden op onze hoofdlocatie aan de Leonard Springerlaan in Groningen. Als commissielid wordt u benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

Wat vragen wij van u?

  • U behoort tot de beroepsgroep van artsen, psychiaters of verpleegkundig specialisten ggz. U hebt kennis en ervaring binnen de GGZ-hulpverlening en/of verslavingszorg.
  • U bent niet werkzaam bij Verslavingszorg Noord Nederland, maar bij voorkeur wel woonachtig in het werkgebied.
  • U hebt affiniteit met de behandeling van klachten; u kunt een onafhankelijk oordeel vormen over klachten.
  • U kunt goed analyseren; u bent competent tot het herkennen van belangrijke informatie en feiten, toetsing en advisering vanuit een breed referentiekader.
  • U bent integer en slagvaardig en u hebt een oplossingsgerichte instelling.

Wat bieden wij u?

Als lid van de klachtencommissie ontvangt u een vergoeding van € 125,-- per behandelende klacht en een passende reiskostenvergoeding.

Reageren?

U kunt uw sollicitatie indienen voor 28 oktober 2020 via de knop ‘solliciteer direct’ hieronder.

Heeft u vragen over de vacature?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Bijker, ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten en naasten, telefoon 06 10560863, op maandag en donderdag.

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op wo, 28 oktober 2020

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op wo, 28 oktober 2020