GZ-psycholoog

Locatie
Polikliniek Volwassenen en Polikliniek Jeugd in Emmen
Uren
28 - 32 uur per week
Begindatum
Per zo spoedig als mogelijk

Waar ga je aan de slag?

Het team van de Polikliniek Volwassenen en het team van de Polikliniek Jeugd richten zich op de behandeling van cliënten met verslavingsproblematiek, waarbij vaak ook sprake is van psychiatrische problematiek. De verslavingsproblematiek varieert van licht tot ernstig. Bij de jongeren (12 tot 24 jaar) is er vaak sprake is van een clustering van risicofactoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de jongeren.De poliklinische behandeling is vooral gericht op genezing (herstel naar volwaardige participatie in de samenleving). In de behandeling wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systeemgericht werken en oplossingsgericht werken. Beide teams zijn multidisciplinair samengesteld. Poliklinische hulpverlening bestaat uit Specialistische GGZ en Generalistische Basis GGZ. Waar mogelijk wordt de behandeling ondersteund met een e-health aanbod

Wat ga je doen?

Als GZ-psycholoog verricht je werkzaamheden voor zowel de specialistische zorg als de Basis GGZ, maar het grootste deel van je tijd werk je voor de Basis GGZ. Je werkzaamheden zijn:

 • Verrichten van intake en diagnostiek.
 • Uitvoeren van de rol van regiebehandelaar in de Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Uitvoeren van behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (individueel, in groepen en ook door middel van e-health) in de Basis GGZ.
 • Uitvoeren van langdurende behandelingen bij cliënten in de specialistische zorg, zoals cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling en of behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek.
 • Opstellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van zorgplannen.
 • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen en intervisiebijeenkomsten.
 • Leveren van een bijdrage aan het beleid van de ambulante zorg en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodieken.
 • Verzorgen van alle bijbehorende rapportages.
 • Samen met teammanager contacten opzetten en onderhouden met de externe organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt een afgeronde opleiding en registratie in het kader van de wet BIG als GZ-psycholoog.
 • Je hebt affiniteit met zowel de doelgroep volwassenen als met de doelgroep jeugd en het systeem.
 • Bij voorkeur heb je kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag.
 • Ervaring met complexe trauma en persoonlijkheidspathologie is een pre.
 • Je hebt kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie en traumabehandeling, zowel in individuele behandeling als in groepsbehandeling. Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken en e-health. Je hebt ervaring in blended behandelen of je bent bereid deze methodiek je eigen te maken.
 • Je hebt een flexibele instelling en je vindt het prettig om in een zeer zelfstandige werkomgeving je behandelingen te doen.
 • Tact, luisteren, invoelend vermogen, motiveren tot en stimuleren in gedragsverandering zijn sociale vaardigheden die je goed beheerst.
 • Je bent actief in het aangaan van (nieuwe) netwerken met huisartsen, praktijkondersteuners en andere Basis GGZ- instellingen en je kunt deze contacten goed onderhouden.
 • Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wat bieden wij je?

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Salaris conform functiegroep 65. Voor deze regio en functie geldt een arbeidsmarkttoeslag van 10%, voorlopig voor de duur van 2 jaar.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.
 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Reageren?

Je kunt reageren via de knop 'solliciteer direct' hieronder.

We kunnen eerst ook vrijblijvend oriënterend met je spreken. Hiervoor kun je contact opnemen met Ingrid Mylius, telefoon 06 13691400 / e-mail i.mylius@vnn.nl of met Tineke Woudsma, telefoon 06 82109809 / e-mail t.woudsma@vnn.nl.

 

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie bel met Els Middelkamp, klinisch psycholoog, telefoon 0591 614660. Zij beantwoordt graag je vragen.

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op do, 2 juli 2020

Toepassen

We reageren binnen drie werkdagen
De deadline van de sollicitatie loopt af op do, 2 juli 2020