VNN BasisGGz

Anoniem chatten

Samen je behandeling bepalen

Als je wordt behandeld in de BasisGGz van VNN krijg je een aantal gesprekken met een behandelaar van VNN. De hoeveelheid gesprekken hangt af van je vraag en problematiek. In overleg met de behandelaar bepaal je je behandeling. Gedurende de behandeling wordt er gewerkt met een trainingsboek met onder andere praktische adviezen voor het onder controle houden van je gebruik en tips voor moeilijke situaties. Tevens leer je je momenten van ‘trek’ herkennen; met onze hulp leer je om beter met deze momenten om te gaan.

Nieuw gedrag aanleren
Deze manier van werken is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (CGT) voor middelengebruik en gokken. Cognitieve gedragstherapie gaat er namelijk van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Daarom bespreken we het gedrag waar je last van hebt en hoe je nieuw gedrag kunt aanleren. Bijvoorbeeld anders omgaan met alcohol of cannabis of anders omgaan met gokken.

We bespreken de gedachten rondom je gebruik en we kijken samen of die gedachten wel kloppen. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten maakt je behandelaar gebruik van specifieke methoden en huiswerkoefeningen. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden!

We bieden ook CGT voor angst, trauma en stemmingsstoornissen. Een consult met een verslavingsarts is mogelijk waarbij je eventueel ondersteuning met medicatie kunt krijgen. En we bieden EMDR. Dit een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of ander ernstig incident.

Samenstelling teams
Onze behandelteams in de BasisGGZ bestaan voor de kortdurende zorg vooral uit GZ-psychologen. GZ-psychologen zijn deskundig in het uitvoeren van cognitieve gedragstherapie (CGT) en aanvullende therapie bij eventuele andere bijkomende problematiek. Zoals bijvoorbeeld traumatherapie bij traumatische ervaringen.

In de chronische zorg werken met name verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Alle medewerkers hebben een actuele BIG-registratie en zijn bekwaam en bevoegd om de behandelingen uit te voeren. De BIG-registratie van uw behandelaar kunt u vinden in het BIG register.

Na het intakegesprek kijken we samen met u welke behandeling en welke behandelaar het beste bij u past. Dit kan een man of een vrouw zijn al gelang uw voorkeur en de mogelijkheden bij VNN. Als u de Nederlandse taal niet spreekt dan dragen wij zorg voor een tolk.

Alle behandelaren spreken ook Engels. Wij maken gebruik van de CGT in het Engels, die door Verslavingskunde Nederland is ontwikkeld.

Lees meer over hoe je je kunt aanmelden voor hulp.

Samenwerking in uw belang
Je huisarts is de belangrijkste verwijzer in het kader van eventuele middelen- of verslavingsproblematiek van zijn patiënten. Hiervoor is een adequate screening noodzakelijk. Waar mogelijk ondersteunt de behandelaar van VNN BasisGGz de huisarts in de consultatie en screening en voert verder zelf de intake uit. De behandelaar voert het zorgaanbod uit, werkt oplossingsgericht en zorgt aan het eind van het aanbod voor een functionele terugkoppeling naar de huisarts. Ook met de POH GGz van de huisarts heeft de VNN-medewerker een korte lijn voor verwijzing, consultatie en terugkoppeling.

Daarnaast werken we samen ook met GGz-organisaties voor bijvoorbeeld overleg en verwijzing. In Drenthe heeft dit reeds geresulteerd in een convenant over verwijzing en communicatie tussen huisartsen en GGz-aanbieders en VNN. In Groningen werken we  samen met Lentis en in Friesland met GGz Friesland. Waar nodig werken we samen met andere maatschappelijke organisaties.

VNN maakt gebruik van landelijke richtlijnen en zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor bijvoorbeeld mensen met een alcoholverslaving.
Zie verder bij de zorgstandaarden van de GGz

Het verhaal van Robert

“De niet-veroordelende opstelling van mijn begeleider.” Robert weet zeker dat dat een van de belangrijkste dingen was die hem van zijn verslaving aan alcohol én roken heeft afgeholpen. “Plus mijn doelbewuste visualisatie van het akelige sterfbed dat mij stond te wachten als ik zou blijven roken.” In september 2017 ging Robert (40) in behandeling bij VNN om van zijn toen al vier jaar durende alc...