Training Herkennen van alcohol- en drugsgebruik

Basistraining voor professionals

De training is erop gericht om kennis en vaardigheden over alcohol en drugs bij professionals te vergroten. De training geeft handvatten over het omgaan met cliënten die problemen hebben met alcohol, drugs, gamen of gokken. 

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Populaire genotmiddelen en gebruikswijzen
  • Effecten en risico’s van middelengebruik
  • Signaleren en herkennen van middelengebruik
  • Mogelijke interventies aan de hand van de stadia van gedragsverandering
  • Methodieken en hulpverleningstrajecten

De training is praktijkgericht. Na het theoriegedeelte is er ruimschoots gelegenheid om situaties te oefenen en in te gaan op vragen van de deelnemers.

Voor wie?
De training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij instellingen die in direct contact staan met cliënten of bewoners die alcohol of drugs gebruiken.

Duur
2 dagdelen

Kosten
€ 140,- per deelnemer

Cursusdata en aanmelding
Zie het inschrijvingsformulier. Hier staan ook de cursusdata en -plaatsen vermeld.

Meer informatie
Training & nascholing, telefoon 088 234 34 34 of mail naar training@vnn.nl