Cursus 'Het gebruik van een ander zat?'

Voor mensen die worstelen met de verslaving van een naaste

"Als naaste bent u belangrijk voor iemand met een verslaving: u bent in moeilijke tijden vaak steun en toeverlaat".

"U kunt ook ervaren dat deze betrokkenheid veel stress en onderlinge spanningen kan opleveren. Ook weet u misschien niet altijd goed hoe om te gaan met het middelengebruik en gedrag van uw naaste '.

"Wilt u anders leren omgaan met uw naaste om zo het contact te verbeteren en uzelf en de ander daardoor beter te ondersteunen? Dan is deze cursus voor u".

Programma

  • 6 bijeenkomsten van 2 uur
  • Wekelijks (dus 6 weken)
  • Deelname is gratis
  • Vooraf kennismakingsgesprek of informatiebijeenkomst met de cursusleiders

We gaan aan de slag met de volgende thema's: 

  • Hoe ziet een veranderingsproces er uit
  • Communicatie binnen een veranderingsproces
  • Hoe kun je verandering stimuleren
  • Wat doe je als de ander niet wil

Meer informatie en aanmelden
Voor datum en plaats: zie het contactformulier. Hier kunt u zich ook aanmelden of een vraag stellen.

Contactformulier cursus 'Gebruik van een ander zat'


Tips en advies van een VNN-hulpverlener

Terugkijken van deze webinar