Workshop 'Alcohol en ouderen'

Voorlichting Alcohol en ouder worden

De workshop is bedoeld voor professionals die te maken hebben met ouderen met alcoholproblemen, soms in combinatie met medicijngebruik.
De workshop heeft een theoriegedeelte over alcohol en medicijnen en over het signaleren van overmatig gebruik. Daarna is er ruimschoots gelegenheid om casuïstiek te bespreken en in te gaan op vragen. 

Wilt u na de workshop meer weten over dit onderwerp? Volg dan de training 'Motiveren kun je leren'.  Tijdens deze training gaan we dieper in op de achtergronden en oefenen we gesprekstechnieken over gedragsverandering. 
Wij kunnen eventueel ook een training op maat maken voor uw organisatie. 

Doelstelling
De deelnemer informeren over middelengebruik van ouderen, het bespreken van praktijkgerichte casuïstiek en welke hulp VNN kan bieden.  

Resultaat

  • De deelnemer heeft informatie over alcoholgebruik bij ouderen, kan dit signaleren en weet hoe te reageren op bepaalde situaties
  • De deelnemer heeft kennis van het aanbod van VNN voor deze doelgroep

Voor wie?
Professionals in de zorg die met ouderen werken, maar vooral ook interessant voor medewerkers van wijkteams.

Inhoud 

  • Feiten en cijfers over middelengebruik bij ouderen
  • Houding/attitude ten aanzien van middelengebruik van ouderen
  • Hoe signaleert u overmatig gebruik?
  • Hoe herkent u verslavingsgedrag?
  • Samenwerking met hulporganisaties en hoe u kunt verwijzen naar deze organisaties
  • Casuïstiek: bespreken situaties uit uw eigen praktijk

Werkvormen
Hoorcollege, onderwijsleergesprek en casuïstiekbespreking

Duur
2,5 uur

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de prijsafspraken met betreffende gemeente. Neem hierover contact op met Training & nascholing van VNN.

Meer informatie
Deze workshop wordt incompany verzorgd. Voor meer informatie: Training & nascholing, telefoon 088 234 34 34 of mail naar training@remove-this.vnn.nl