Governance

Anoniem chatten

Toezicht op de organisatie

Zorgbrede Governance Code

De statuten van VNN en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en zij op haar beurt controleert de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de zorginstelling.

Klokkenluidersregeling

VNN heeft een klokkenluidersregeling.