• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds

In 1990 is de stichting Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds (NHHF) opgericht. Net als VNN is ook NHHF een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Giften aan een ANBI kunnen bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over ANBI’s in het algemeen verwijzen u naar de website van de Belastingsdienst.

Doelstelling NHHF 
Het doel van NHHF is het verlenen van financiële steun voor de verwezenlijking van de doeleinden van Stichting Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). De middelen van NHHF kunnen niet worden ingezet voor het verlenen van financiële steun ten behoeve van de reguliere exploitatiekosten van VNN. 

NHHF tracht haar doel onder meer te bereiken met alle mogelijke wettige middelen, waaronder op dit moment met name het beleggen van vermogen. 
NHHF heeft geen winstoogmerk. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
•    dhr. mr. W.G.J. Blaauw (voorzitter)
•    mw. A. Jelsma (vice-voorzitter)
•    dhr. H. Berkhof (secretaris).

Het bestuur vergadert minimaal 1x per jaar. 
Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2019 en 2020 van NHHF kunt u hier downloaden.

Financieel jaarverslag
Het financieel verslag van 2018, alsmede het verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 kunt u hier downloaden.

Contactgegevens
Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds
t.a.v. secretariaat RvB VNN
Leonard Springerlaan 27
9721 KB Groningen
Tel.: +31 50 364 89 10

RSIN en KvK-nummer
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van NHHF is 808142744. NHHF is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019419. 

Beleidsplan en activiteiten overzicht NHHF

  • 0.18mb
  • 0.17mb