Anoniem chatten

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds

De stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds is opgericht in 1990 naar aanleiding van een nalatenschap van iemand die de verslavingszorg, in het bijzonder Hoog-Hullen (dit heet nu Stichting Verslavingszorg Noord Nederland), een warm hart toedroeg. In de nalatenschap staat vermeld dat de familie, tot aan moment van overlijden, het vruchtgebruik heeft.

Doel stichting
De stichting heeft als doel om financiële steun te kunnen verwezenlijken die ten gunste is van de verslavingskliniek Hoog-Hullen. In de huidige situatie is deze naam gewijzigd in Stichting Verslavingszorg Noord Nederland. De financiële steun kan niet worden ingezet voor reguliere exploitatiekosten van de stichting.

Bestuur
De stichting beschikt over 3 (onbezoldigde) bestuursleden, te weten: 

  • de heer R. Jonkers, voorzitter
  • mevrouw A. Jelsma, lid
  • de heer H. Berkhof, lid 

Statutair is bepaald dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Verslavingszorg Noord Nederland tevens voorzitter van het Nieuw Hoog-Hullen Fonds is.
Het bestuur komt jaarlijks bijeen. 

Het bestuur is bevoegd tot: het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van derde verbindt (volgens artikel 6 uit de statuten). 

Financieel jaarverslag
Het financieel verslag van 20152016  en 2017 kunt u hier downloaden.

Contactgegevens
VNN, t.n.v. Nieuw Hoog-Hullen Fonds
Leonard Springerlaan 27, 9721 KB Groningen
Telefoon: (088) 234 34 34
Fiscaal nummer: 8081.42.744