• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

Verslavingsartsen

Dienstverband
minimaal 16 uur per week
Locatie
diverse locaties

Afdelingsinformatie

VNN is bezig met een kwaliteitsslag door het aantrekken van extra regiehandelaren.Regiebehandelaren die zich willen inzetten voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving en hen een perspectief willen bieden op meer kwaliteit van leven.

Wij hebben nog ruimte voor enthousiaste verslavingsartsen op de afdelingen (minimaal 16 uur per week):

 • FACT Stad Groningen en FACT regio Noordwest Groningen (16 - 24 uur)
 • FACT Jeugd Fryslân
 • Polikliniek Noord-Oost Groningen, standplaats Winschoten

 

 

Functie inhoud

 • Als regiebehandelaar uitvoeren van medisch onderzoek bij cliënten met verslavingsproblemen, cliënten screenen op psychiatrische problematiek en behandelen van cliënten.
 • Samenwerken met de overige disciplines binnen het multidisciplinair overleg, waarbij de verslavingsarts verantwoordelijk is voor de somatische en basispsychiatrische behandeling.
 • Adviseren met betrekking tot de ontwikkeling van het medisch en psychiatrische beleid binnen de afdeling.
 • Leveren van een bijdrage aan interne deskundigheidsbevordering middels het verzorgen van klinische lessen, supervisie en bespreking van medische thema’s.
 • Deelnemen aan diverse afdelings- en behandelingsoverlegvormen en intervisie.
 • Deelnemen aan bereikbaarheidsdiensten binnen de klinieken buiten kantoortijden.

Functie eisen

 • Je bent KNMG-geregistreerd verslavingsarts en/of u heeft de MIAM (Master In Addiction Medicine) gevolgd.
 • Je hebt interesse en/of werkervaring in de verslavingszorg en affiniteit met aan verslaving gerelateerde comorbiditeit, somatiek en psychiatrie.
 • Je bent flexibel, creatief en sociaal vaardig, zowel in contacten met patiënten als binnen de multidisciplinaire teams.
 • Binnen het team kun je een proactieve, inspirerende en ondersteunende rol vervullen en durf je besluiten te nemen.
 • Je bent in staat om ontwikkelingen binnen het vakgebied te vertalen naar (nieuw) beleid.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband bij VNN voor minimaal 16 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en salariëring conform functiegroep 70.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.
 

Informatie

Ben je geïnteresseerd in het werken binnen VNN als verslavingsarts en wilt u een oriënterend gesprek, dan kun je contact opnemen met het Mobiliteitsbureau van VNN. Dit bureau kan je in contact brengen met een vakgenoot werkzaam binnen VNN.

Contact Mobiliteitsbureau:
Ingrid Mylius, tel. 06 13691400, i.mylius@vnn.nl
Tineke Woudsma, tel. 06 82109809, t.woudsma@vnn.nl

of 050-3648900.

Reageren?

Deze vacature blijft langere tijd openstaan. Je kunt reageren middels het reactieformulier, via onderstaande link.