Anoniem chatten

Verpleegkundig Specialist GGZ

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
24 - 32 uur per week
Locatie
FACT regio's Winschoten, Westerwolde en Stadskanaal

Afdelingsinformatie

Het FACT-team biedt intensieve zorg aan cliënten op meerdere levensgebieden. Het doel is om te komen tot een stabiele situatie. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, maar ook met FACT-teams van de GGZ en met de familie van de cliënt. Ambulante begeleiding binnen FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. De begeleiding strekt zich uit over meerdere gebieden zoals wonen, dagbesteding en financiën.

Middels Methadonbehandeling richt het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.

Functie inhoud

 • Coördineren van medische en verpleegkundige zorgprocessen en mede opstellen van het medisch behandelplan.
 • Behandelen en begeleiden van cliënten door het verrichten van geprotocolleerde behandelingen en door het toepassen van medische-, verpleegkundige- en psychosociale interventies.
 • Uitvoeren rol van regiebehandelaar in de chronische Basis GGZ.
 • Afnemen van medische/verpleegkundige anamneses.
 • Verrichten van lichamelijk, psychiatrisch en psychosociaal onderzoek .
 • Informeren en adviseren in- en externe hulpverleners/instanties over de geïntegreerde behandeling van cliënten met verslavingsproblematiek en de specifieke (ziekte)kenmerken van de cliëntengroep.
 • Bevorderen deskundigheid van de verpleegkundige zorg door het geven van klinische lessen aan het team.
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe medische/verpleegkundige behandelprotocollen en procedures conform de daarover gemaakte richtlijnen en afspraken.
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvormen.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde 3-jarige Masteropleiding Verpleegkundig Specialist GGZ en je bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt affiniteit met complexe psychiatrische problematiek, somatische problematiek en verslavingsproblematiek.
 • Je hebt kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag.
 • Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de cliënt en zijn/haar sociale context.
 • Je hebt een enthousiaste en proactieve houding. Je kunt zelfstandig prioriteiten stellen en initiatieven nemen.
 • Je bent in staat om teamprocessen te hanteren met oog voor detail, maar je bent ook in staat om de grote lijn te blijven zien en de implementatie van het behandelbeleid op lange termijn te overzien.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen, je bent goed in staat eigen grenzen te bewaken, je kunt goed omgaan met stress en je hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • Je bent zorgvuldig in rapportagewerkzaamheden en registratiewerkzaamheden.
 • Je bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martin de Boer, teammanager regio Noordoost-Groningen, telefoon 06 13300877.

Reageren?

Tot en met 26 december 2018 via het reactieformulier, de link hieronder.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 10 januari 2019.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.