Anoniem chatten

Social Work major zorg/SJD 10 mnd

Te vervullen per
februari a.s.
Dienstverband
32 (Stage / Afstuderen)
Locatie
Reclassering Groningen

Afdelingsinformatie

 • De afdeling voert de verslavingsreclassering uit binnen het huidige arrondissement Noord-Nederland.
 • De reclassering draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen.
 • De reclasseringsafdeling is belast met het houden van toezicht op de naleving van bijzondere voorwaarden, het verstrekken van adviezen aan justitiële autoriteiten en het aanbieden van Gedragsinterventies. Daarnaast biedt de Reclassering begeleiding bij het resocialiseren van justitiabelen. Hoofddoel hierbij is een bijdrage te leveren aan vermindering van recidive in delictgedrag.

  Doelgroep:
 • Volwassenen, verdachten en veroordeelden woonachtig of gedetineerd in het arrondissement dan wel verdacht van feiten binnen het arrondissement. Bij de cliënten is er sprake van problematisch gedrag in relatie tot de verslaving en is er een relatie tussen delict en verslaving.

  Locatie: Canadalaan 1 te Groningen.

  De reclasseringswerkzaamheden worden uitgevoerd op zowel het kantoor als binnen Penitentiaire Inrichtingen en zorginstellingen.

  Werktijden: 08.30 uur tot 17.00 uur.

Functie inhoud

De stagewerkzaamheden zijn gericht op het taakveld Veelplegers. Binnen dat taakveld houden reclasseringswerkers toezicht op de naleving van bijzondere voorwaarden en adviseren zij justitiële autoriteiten. Het adequaat aangaan en onderhouden van contact met deze soms beperkt gemotiveerde groep reclasseringscliënten wordt beschouwd als basisvoorwaarde waarbinnen de activiteiten toezicht en advies vorm krijgen.

 • Wat je onder andere kunt leren:
 • werken binnen juridische kaders;
 • uitvoering geven aan de opdrachten van de justitiële instanties;
 • begeleiden van cliënten die onder reclasseringstoezicht staan;
 • omgaan met weerstand;
 • kennis opdoen over verslaving en kennismaken met de verslavingszorg;
 • multidisciplinair werken;
 • onderhouden van contacten met het sociaal netwerk van de cliënt;
 • zorgdragen voor voortgangsverslagen en adviezen aan de opdrachtgever;
 • motiveren van cliënten;
 • indiceren van zorg en toeleiden naar zorginstellingen;
 • snel anticiperen in bepaalde situaties
 • verantwoorden van je werkzaamheden;
 • trainen van gesprekstechnieken.

Functie eisen

 • Open attitude.
 • Zelfstandig kunnen werken vanuit teamverband.
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Computervaardig.
 • Stressbestendig.
 • Onder tijdsdruk kunnen functioneren.
 • Leergierig.
 • Neemt initiatief.
 • Weerbaarheid.
 • Feedback kunnen ontvangen en toepassen.

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Robert Nijboer, teammanager. Telefoon: 050- 225700.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 18 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder. Graag ondervermelding van of Social Work major Zorg stageplek of SJD stageplek.