Anoniem chatten

Social Work, major Zorg 3e jaars

Te vervullen per
september a.s.
Dienstverband
Stage / Afstuderen
Locatie
Reclassering Friesland in Leeuwarden

Afdelingsinformatie

De afdeling voert de verslavingsreclassering uit binnen het huidige arrondissement Noord-Nederland.
De reclassering draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen. De reclasseringsafdeling is verdeeld in de taakvelden: Diagnose & Advies en Toezicht & Interventies. De reclassering informeert en adviseert justitiële autoriteiten, houdt toezicht op de naleving van de opgelegde bijzondere voorwaarden en biedt begeleiding bij het resocialiseren van justitiabelen. Hoofddoel hierbij is een bijdrage te leveren aan vermindering van recidive in delictgedrag.

Locatie: Oostergoweg 6 te Leeuwarden.
Werktijden: 08.30 uur tot 17.00 uur.
De reclasseringswerkzaamheden worden uitgevoerd op zowel het kantoor als binnen Penitentiaire Inrichtingen, zorg- instellingen en bij cliënten thuis.

Doelgroep:
Volwassen verdachten en veroordeelden woonachtig of gedetineerd in het arrondissement dan wel verdacht van feiten binnen het arrondissement. Bij de cliënten is er sprake van problematisch gedrag in relatie tot de verslaving en is er een relatie tussen delict en verslaving. Naast een verslaving hebben zij vaak te maken met psychiatrische stoornissen en problemen op diverse leefgebieden.
 

Functie inhoud

De stagewerkzaamheden zijn gericht op het taakveld Toezicht.

De verslavingsreclassering richt zich op het verminderen van recidive. Tijdens een reclasseringstoezicht wordt de vrijheid van de dader beperkt omdat hij zich moet houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering. Toezicht bestaat uit een stuk controle en begeleiding. Er wordt gecontroleerd of de opgelegde voorwaarden wel worden nagekomen. Tegelijkertijd ondersteund de reclassering de cliënt bij het aanpakken van de problemen en blijft de reclassering de cliënt motiveren om aan de voorwaarden mee te werken.

Twee zaken staan centraal tijdens een reclasseringstoezicht:
- controle op en ondersteuning bij het naleven van de gemaakte afspraken;
- de re-integratie van een cliënt.

Wat je onder andere kunt leren:
- werken binnen juridische kaders;
- uitvoering geven aan de opdrachten van de justitiële instanties;
- begeleiden van cliënten binnen een reclasseringstoezicht;
- omgaan met weerstand;
- multidisciplinair werken;
- onderhouden van contacten met het sociaal netwerk van de cliënt;
- zorgdragen voor voortgangsverslagen en adviezen aan de opdrachtgever;
- motiveren van cliënten;
- indiceren van zorg en toeleiden naar zorginstellingen;
- snel anticiperen in bepaalde situaties;
- verantwoorden van je werkzaamheden;
- trainen van gesprekstechnieken.


 

Functie eisen

De stage is voor de duur van een volledig schooljaar.

- Open attitude.
- Zelfstandig kunnen werken.
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
- Computervaardig.
- Stressbestendig.
- Onder tijdsdruk kunnen functioneren.
- Leergierig.
- Neemt initiatief.
- Weerbaarheid.
- Feedback kunnen ontvangen en toepassen.

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Visser, teammanager, telefoon 058-2847647.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 17 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.