Anoniem chatten

Social Work major Zorg 3e jaar, Reclassering Drenthe

Te vervullen per
februari a.s.
Dienstverband
Stage / Afstuderen
Locatie
Assen (Drenthe)

Afdelingsinformatie

De afdeling Reclassering Drenthe voert de taken van de verslavingsreclassering uit in de provincie Drenthe. Verslavingsreclassering draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen.

Er zijn twee taakvelden:

 • Diagnose & Advies (D&A)
 • Toezicht & Interventies (T&I)

De afdeling reclassering informeert en adviseert de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en het gevangeniswezen (opdrachtgevers). We houden toezicht op de naleving van opgelegde bijzondere voorwaarden in het kader van een besluit van bovengenoemde opdrachtgevers. We bieden ondersteuning en begeleiding aan justitiabelen bij de naleving van bijzondere voorwaarden en resocialisatie. Het hoofddoel van reclasseringsactiviteiten is het bijdragen aan beperking van recidive- en gevaar risico’s.

De stagiair loopt stage op de locatie Overcingellaan 19 te Assen. Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur. De stage is voor de duur van een volledig schooljaar.

Werkzaamheden vinden tevens plaats op locaties van penitentiaire inrichtingen, cellencomplexen, klinieken, begeleide/beschermde woonvormen, werkprojecten, gemeentelijke voorzieningen.

Functie inhoud

Stagiaires volgen hun stage binnen het taakveld Diagnose & Advies óf binnen het taakveld Toezicht & Interventies, afhankelijk van persoonlijke belangstelling en/of kwaliteiten.

Diagnose & Advies

 • Je brengt delictgedrag, houding, leefgebieden, sociaal netwerk/steunbronnen, motivatie, zelfinzicht van cliënten in kaart.
 • Je signaleert aanwijzingen voor misbruik/afhankelijkheid van middelen.
 • Je signaleert aanwijzingen voor psychische en psychiatrische problematiek.
 • Je signaleert aanwijzingen voor beperkingen in cognitief functioneren.
   

Doelen Diagnose & Advies:

 • Justitiabelen in contact brengen met de verslavingsreclassering;
 • Hen informeren, motiveren en ondersteunen;
 • Verbanden leggen tussen persoon, problematiek, omstandigheden en (delict) gedrag;
 • Opstellen van een plan van aanpak gericht op behandeling/begeleiding/hulp dat recidive-beperkend is en verbetering brengt in omstandigheden van personen;
 • Opdrachtgevers informeren over de persoon en zijn omstandigheden door opstellen van rapportage;
 • Opdrachtgevers adviseren over de mogelijkheid een justitieel zorgtraject in drangkader op te leggen.

Toezicht & Interventies

 • Je vestigt een begeleidingsrelatie in het drangkader; 
 • Je oefent controle uit op de naleving van bijzondere voorwaarden en bieden van ondersteuning hierbij;
 • Je onderhoudt contacten met het (professionele) netwerk;
 • Je houdt je bezig met zorgtoeleiding;
 • Je werkt aan re-integratie en opstellen van een doelgericht toezichtsplan;
 • Rapporteren aan opdrachtgevers.


Doelen Toezicht & Interventies

 • Leggen van contact met cliënt/doelgroep;
 • Toepassen van gesprekstechnieken;
 • Exploreren en analyseren van een hulpvraag;
 • Analyseren van een cliëntsysteem;
 • Competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van een cliënt in beeld brengen;
 • Stimuleren van volwaardig burgerschap;
 • Onderzoeken welke rollen een cliënt op de diverse leefgebieden kan en wil vervullen;
 • Werken in drangkader;
 • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen en een bijdrage leveren in een team;
 • Rapporteren en verslagleggen;
 • Aansturen van vrijwilligers, stagiair(e)s, mantelzorgers, collega’s;
 • Reflecteren op je eigen ontwikkeling/feedback vragen en geven.
 • Outreachend werken;
 • Ondersteunen van een herstelproces/rehabilitatie/netwerkontwikkeling;
 • Motiveren tot en ondersteunen bij gedragsverandering.

Stage bij Diagnose & Advies is verzwarend doordat de nadruk ligt op veel, maar korte cliëntcontacten. Stage bij Toezicht & Interventies kenmerkt zich door langdurende cliëntcontacten, wat meer handvatten biedt voor het verwerven van kernkwaliteiten en competenties.

Functie eisen

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en verslavingsproblematiek.
 • Je staat stevig in je schoenen en durft initiatief te nemen.
 • Je hebt een open houding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren
 • Je kunt contact maken met de doelgroep.
 • Je bent stressbestendig en kunt ook functioneren onder (tijds)druk
 • Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift en beschikt over computervaardigheden
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen, je kunt feedback ontvangen maar ook geven.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Carrie Ploeger, teammanager, tel 0630876506.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 24 november aanstaande via het reactieformulier, de knop 'solliciteer direct' hieronder.