Anoniem chatten

Social Work major Zorg, 3e jaar

Te vervullen per
september a.s.
Dienstverband
Stage / Afstuderen
Locatie
FACT Emmen

Afdelingsinformatie

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT-team biedt cliënten, naast behandeling en begeleiding op het gebied van middelengebruik en psychiatrie, ook zorg op andere levensgebieden, zoals wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Ambulante begeleiding binnen het FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. Het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB).

Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.

Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH-er & huisarts en de familie van de cliënt.

Functie inhoud

Het onder supervisie van een praktijkbegeleider:
- Contact leggen met cliënten;
- Analyse van de problematiek maken;
- Screening fysieke en psychische
  gesteldheid;
- Plan van aanpak maken met onderbouwing;
- Outreachende begeleiding/behandeling;
- Bemoeizorg;
- Netwerken en samenwerken;
- Registratie en verslaglegging;
- Bijdrage leveren aan MDO
  (Multi Disciplinair Overleg).

 

Functie eisen

- Je bent enthousiast, leergierig en goed in staat contacten te leggen;
- Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
- Je bent in staat te kijken naar wat er wél is in plaats van naar de onmogelijkheden te kijken;
- Tevens ben je in staat dit goed door te vertalen naar de samenwerkende partners.

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnoud Aantjes, maatschappelijk werker. Telefoonnummer: 0591-614660.            

Reageren?

Je kunt reageren t/m 17 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.