Anoniem chatten

Social Work major Zorg, 3e jaar

Te vervullen per
februari a.s.
Dienstverband
Stage / Afstuderen
Locatie
Beschermd Wonen Cambuursterpad in Leeuwarden

Afdelingsinformatie

Beschermd Wonen Cambuursterpad in Leeuwarden is een woonvoorziening waar 4 gezinnen en 16 dubbeldiagnose cliënten verblijven die 24-uursbegeleiding ontvangen. Cliënten hebben naast een (vaak) chronische verslaving ook een psychiatrische diagnose. Doel is om een clean leven te behouden, het vergroten van de zelfredzaamheid en verbetering van de kwaliteit van leven, zodat er perspectief ontstaat op weer een zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. Er wordt gewerkt met een gefaseerd programma, waarin op een logische manier eigen verantwoordelijkheden van de cliënten toenemen en de ondersteuning en begeleiding afnemen in intensiteit. Er wordt aandacht geschonken aan problemen op het gebied van verslaving, gezondheid, wonen, sociale omgeving, werken/dagbesteding, financiën/schulden, gezondheid en invulling vrije tijd.

Locatie: Cambuursterpad 170 in Leeuwarden.

Er wordt gewerkt op onregelmatige tijden. (dag-avond- en weekenddiensten) 24 uurs bezetting. Vroege of late diensten, van 07.00 uur of 08.00 uur tot 15.00 uur of 16.00 uur en van 14.00 uur of 15.00 uur tot 22.00 uur of 23.00 uur.

Er is een apart team voor de slaapdiensten. Stagiaires worden niet in deze slaapdiensten meegenomen.

Doelgroep: cliënten met verslavingsproblematiek in combinatie met psychiatrische problematiek (dubbele diagnose). Leeftijd tussen de 18 en 60 jaar.

Functie inhoud

De cliënten worden begeleid aan de hand van 8 leefgebieden in 4 fasen. De stagiaire zal in het begin meelopen bij alle voorkomende werkzaamheden samen met de stagebegeleider/collega’s (begeleidingsgesprekken voeren,deelname vergaderingen, uitvoeren van uiteenlopende begeleidingsactiviteiten afgestemd op de vragen van de cliënt). De stagiaire zal steeds zelfstandiger aan het werk gaan en ook het mentorschap van een cliënt op zich nemen. De stagiaire is nooit eindverantwoordelijk voor taken en/of beslissingen.

Functie eisen

- Stevig in je schoenen staan.
- Initiatief tonen.
- Eigen grenzen kunnen aangeven.
- Praktische instelling, gevoel voor humor, positief ingesteld
- Opkomen voor je eigen leerproces.

 

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding volgens CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie over de stageplek kun je contact opnemen met Harco de Vries, teammanager, telefoon 06-22125883.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 17 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.