Anoniem chatten

Social Work major Zorg, 3e jaar

Te vervullen per
september a.s.
Dienstverband
32 (Stage / Afstuderen)
Locatie
Beschermd Wonen Emmen (Drenthe)

Afdelingsinformatie

Beschermd wonen, locatie Nieuw Amsterdam is een beschermde woonvorm waar cliënten met een dubbeldiagnose wonen. Dat houdt in dat er naast verslavingsproblematiek ook sprake is van psychische problemen. Er kunnen afspraken worden gemaakt over middelengebruik. Er wordt van cliënten verwacht dat zij hun gebruik willen stabiliseren, zich aan hun afspraken houden en meedraaien in het dagprogramma. Volledig clean zijn/blijven is geen voorwaarde.

Doelstelling is om de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten en daarmee de deelname en participatie in de maatschappij te bevorderen. Dit kan alleen maar als de verslaving en het middelengebruik stabiel is.

Er wordt op een samenhangende manier aandacht geschonken aan wonen, werken, scholing, financiën, gezondheid, justitie/politie, sociale omgeving en vrijetijdsbesteding. De begeleiding is zowel op vrijwillige als justitiële basis.

Er kunnen 24 cliënten wonen. De wens van het Leger des Heils is om zich hier in 2019 ook te gaan vestigen. Het Leger des Heils heeft nu 24 opvangplekken.

(Werk)locatie:
Boermarkeweg 46 a
7824 AA in Emmen

Werktijden, in rooster:
07.00 - 15.30 uur
08.30 – 17.00 uur
15.00 – 23.30 uur
week- en weekenddiensten.

Doelgroep:
Dubbeldiagnose cliënten die zowel een verslavingsachtergrond en een psychische stoornis en/of persoonlijkheidsstoornis hebben.
Leeftijd van cliënten ligt tussen de 20 en 60 jaar.

Functie inhoud

Een combinatie van sociaal psychische en somatische hulpverlening met een individuele en groepsgerichte aanpak. Begeleiden en stimuleren van cliënten in hun dagelijkse bezigheden. Hierbij valt te denken aan huishouding, sociale contacten, financiën, terugvalpreventie en het begeleiden van cliënten naar ziekenhuizen etc.

Functie eisen

Een flexibele, creatieve en stressbestendige instelling, gerichtheid op samenwerking in teamverband en zelfstandig durven functioneren. Integriteit, betrouwbaarheid, oplettendheid en daadkracht zijn nodig bij het behartigen van belangen van cliënten. Sociaal vaardig, tact, geduld, goed kunnen luisteren, aandacht, relativeren, duidelijk grenzen aan kunnen geven naar cliënten, structureren en een ondersteunende houding zijn van belang.
 

Arbeidsvoorwaarden

stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Ziekman, woonbegeleider, telefoon 0592-306030.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 18 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.