Anoniem chatten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
32-36 uur per week
Locatie
FACT Hoogeveen

Afdelingsinformatie

Waar ga je werken?

Het FACT-team biedt intensieve zorg en bemoeizorg aan cliënten op meerdere levensgebieden, zoals wonen dagbesteding en financiën. Ambulante begeleiding binnen FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. Het doel is om te komen tot een stabiele situatie. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Het FACT-team werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, maar ook met FACT-teams van de GGZ en met de familie van de cliënt. Middels methadonbehandeling richt het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven. Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld. Iedereen heeft zijn of haar eigen kennis en ervaring. En zo vullen we elkaar aan. We delen informatie, reflecteren op ons handelen én zetten humor in!

Functie inhoud

Wat ga je doen?

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, observeren van cliënten, verrichten van onderzoek en diagnostiek, verzamelen van gegevens en samen met de cliënten de hulpvraag formuleren.
 • Opstellen van behandelplannen en deze bespreken met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Verrichten van crisisinterventie en zo nodig doorverwijzen voor crisisopname.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGz, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of je bent bezig deze opleiding af te ronden.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ambulante werkervaring en je hebt ervaring in het omgaan met crisissituaties.
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavings- als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen, je bent goed in staat eigen grenzen te bewaken en je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, je bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Je kunt reageren t/m 5 januari 2020 via de knop 'solliciteer direct' hieronder.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageren?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mieneke van der Laan, teammanager FACT Hoogeveen, telefoon 0610253038.