Anoniem chatten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
max. 32 uur per week
Locatie
FACT+ Sneek Stad

Afdelingsinformatie

Mensen verder brengen waar ze naar toe willen

Samenwerken met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg

Regelmatig gaan psychische klachten en verslavingen hand in hand en versterken ze elkaar. In Zuidwest-Friesland hebben GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) daarom de krachten gebundeld in een aantal zogenoemde FACT+-teams. In deze teams werken experts op het gebied van psychiatrie én verslavingszorg samen om cliënten met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek een geïntegreerde behandeling te bieden.

Het FACT+-team biedt behandeling en begeleiding in de directe omgeving van de cliënt en richt zich daarbij op (medische) behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, (verbetering van) lichamelijk welzijn en psychiatrische problematiek.

De FACT+ teams werken vanuit de visie van herstelondersteunende zorg. Hierbij staan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal. Er wordt nauw samengewerkt met familie en naasten, sociale wijkteams en andere betrokken instanties.

Wil je meer weten over onze aanpak? bekijk dit filmpje

Functie inhoud

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling.
 • Samen met de cliënt formuleren van de hulpvraag.
 • Leveren van een belangrijke bijdrage aan het opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
 • Werken volgens de productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging.
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik en het toedienen van depot.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Geven van advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGZ, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met lokale ketenpartners en wordt deelgenomen aan extern overleg.
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heb je enkele jaren ambulante werkervaring. 
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavingsproblematiek als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag of bent bereid je hier in te verdiepen.
 •  Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om je daarin te scholen.
 • Je hebt een herstelgerichte, klantgerichte en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.
 • Je hebt goede communicatieve- en computervaardigheden.
 • Je bent in staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen prioriteren en te handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en je bent in staat eigen grenzen te bewaken.
 • Je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Arbeidsvoorwaarden

- Een arbeidsovereenkomst met GGZ Friesland.
- Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
- Een interessante, dynamische en leuke werkplek waar het beste van twee werelden samenkomt (GGZ en verslavingszorg).
- Een bevlogen, enthousiast team waar een prettige werksfeer heerst.
- Voldoende ruimte voor nieuwe en ook de eigen ontwikkeling(en).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen me Freddy van der Veen, manager FACT+, telefoonnummer 06 13 78 60 57.

Informatie over GGZ Friesland kun je vinden op de website van GGZ Friesland.

Reageren?

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 18180 kun je voor 27 mei 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Voor deze vacature vindt in- en externe werving gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.