Anoniem chatten

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
24 - 32 uur per week
Locatie
FACT regio's Winschoten, Westerwolde en Stadskanaal

Afdelingsinformatie

Het FACT-team biedt intensieve zorg aan cliënten op meerdere levensgebieden. Het doel is om te komen tot een stabiele situatie. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, maar ook met FACT-teams van de GGZ en met de familie van de cliënt. Ambulante begeleiding binnen FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. De begeleiding strekt zich uit over meerdere gebieden zoals wonen, dagbesteding en financiën.

Middels Methadonbehandeling richt het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.

Functie inhoud

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, observeren van cliënten, verrichten van onderzoek en diagnostiek, verzamelen van gegevens en samen met de cliënten de hulpvraag formuleren.
 • Opstellen van behandelplannen en deze bespreken met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, verrichten van crisisinterventie, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGZ, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of je bent bezig deze opleiding af te ronden en je bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt enkele jaren ambulante werkervaring.
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavings- als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden. Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de cliënt en zijn/haar sociale context.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen, je bent goed in staat eigen grenzen te bewaken en je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, je bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martin de Boer, teammanager regio Noordoost-Groningen, telefoon 06 13300877.

Reageren?

Tot en met 26 december 2018 via het reactieformulier, de link hieronder.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 10 januari 2019.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.