• Maatregelen VNN in het kader van het Coronavirus. Ga naar vnn.nl/corona
Anoniem chatten

SJD of Social Work major Zorg, 3e jaar, Reclassering

Te vervullen per
september a.s.
Dienstverband
Stage / Afstuderen
Locatie
Groningen (Groningen)

Afdelingsinformatie

De afdeling voert de taken van de verslavingsreclassering uit in de provincie Groningen. Verslavingsreclassering draagt bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen.

Taakvelden:

 • Diagnose & Advies (D&A)
 • Toezicht & Interventies (T&I)

De reclassering informeert en adviseert de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en het gevangeniswezen (opdrachtgevers). De reclassering houdt toezicht op de naleving van opgelegde bijzondere voorwaarden in het kader van een besluit van bovengenoemde opdrachtgevers. De reclassering biedt daarnaast ondersteuning en begeleiding aan justitiabelen bij de naleving van bijzondere voorwaarden en resocialisatie.

Het hoofddoel van reclasseringsactiviteiten is het bijdragen aan beperking van recidive- en gevaar risico’s.

Functie inhoud

Stagiaires volgen hun stage binnen het taakveld Diagnose & Advies óf binnen het taakveld Toezicht & Interventies, afhankelijk van persoonlijke belangstelling en/of kwaliteiten.

Diagnose & Advies
Je onderzoekt delictgedrag, houding, leefgebieden, sociaal netwerk/steunbronnen, motivatie, zelfinzicht. Daarnaast breng je aanwijzingen voor misbruik/afhankelijkheid van middelen, aanwijzingen voor psychische/psychiatrische problematiek en aanwijzingen voor beperkingen in cognitief functioneren in kaart.

Doelen Diagnose & Advies:

 • Justitiabelen in contact brengen met de verslavingsreclassering;
 • Hen informeren, motiveren en ondersteunen;
 • Verbanden leggen tussen persoon, problematiek, omstandigheden en (delict) gedrag;
 • Opstellen van een plan van aanpak gericht op behandeling/begeleiding/hulp dat recidive-beperkend is en verbetering brengt in omstandigheden van personen;
 • Opdrachtgevers informeren over de persoon en zijn omstandigheden door opstellen van rapportage;
 • Opdrachtgevers adviseren over de mogelijkheid een justitieel zorgtraject in drangkader op te leggen.

Toezicht & Interventies
Je houdt je bezig met:

 • Het vestigen van een begeleidingsrelatie in drangkader; 
 • Het itoefenen van controle op de naleving van bijzondere voorwaarden en het bieden van ondersteuning hierbij;
 • Het onderhouden van contacten met het (professionele) netwerk;
 • Zorgtoeleiding;
 • Werken aan re-integratie en opstellen van een doelgericht toezichtsplan;
 • Rapporteren aan opdrachtgevers.

Wat kun je leren/ontwikkelen/oefenen bij Toezicht & Interventies?

 • Het leggen van contact met cliënt/doelgroep;
 • Het toepassen van gesprekstechnieken;
 • Het exploreren en analyseren van een hulpvraag;
 • Het analyseren van een cliëntsysteem;
 • Competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van een cliënt in beeld brengen;
 • Stimuleren van volwaardig burgerschap;
 • Onderzoeken welke rollen een cliënt op de diverse leefgebieden kan en wil vervullen;
 • Het werken in dwangkader;
 • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen en een bijdrage leveren in een team;
 • Rapporteren en verslagleggen;
 • Reflecteren op je eigen ontwikkeling/feedback vragen en geven.
 • Outreachend werken;
 • Ondersteunen van een herstelproces/rehabilitatie/netwerkontwikkeling;
 • Motiveren tot en ondersteunen bij gedragsverandering.

Stage bij Diagnose & Advies is verzwarend doordat de nadruk ligt op veel, maar korte cliëntcontacten. Stage bij Toezicht & Interventies kenmerkt zich door langdurende cliëntcontacten, wat meer handvatten biedt voor het verwerven van kernkwaliteiten en competenties.
 

Functie eisen

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en verslavingsproblematiek.
 • Je staat stevig in je schoenen en durft initiatief te nemen.
 • Je hebt een open houding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
 • Je kunt contact maken met de doelgroep.
 • Je bent stressbestendig en kunt ook functioneren onder (tijds)druk .
 • Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift en je beschikt over computervaardigheden.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen, je kunt feedback ontvangen maar ook geven.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

 

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is dat je een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) kunt overleggen. De kosten van de VOG worden vergoed.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Robert Nijboer, teammanager Reclassering Groningen, telefoon 088 234 3262.

Reageren?

Je kunt reageren t/m 27 april 2020 via het reactieformulier, de knop solliciteer direct hieronder.