Anoniem chatten

Psychiaters

Dienstverband
minimaal 16 uur per week
Locatie
diverse locaties

Afdelingsinformatie

VNN is dé organisatie voor verslavingszorg in de drie noordelijke provincies van Nederland. VNN biedt gespecialiseerde verslavingszorg aan mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen. Wij bieden diverse zorgprogramma's; van preventie, ambulante zorg en laagdrempelige opvang tot specialistische klinische zorg, resocialisatie en reclassering. Verslaving is een oneindig interessant gebied, de laatste 15 jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Er komen regelmatig nieuwe methodes van behandeling bij zoals schemagerichte therapie, seeking safety en oplossingsgericht werken.

Binnen onze organisatie zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over meer dan 35 locaties. Wij zien verslaving als een ziekte die naar chroniciteit neigt, maar óók een ziekte die genezen of voorkomen kan worden. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van transgenerationele verslaving zien wij als onze opdracht. In toenemende mate werken wij in de zorg voor de cliënt samen met GGZ-instellingen en andere ketenpartners.
VNN hanteert de principes van een lerende organisatie op weg naar excellentie. Dat doen we door continu te verbeteren, ruimte te bieden voor dialoog, opleiding en onderzoek. VNN is een organisatie die maatschappelijk betrokken is en verslaving bekend wil maken, voorbij het stigma.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is op zoek naar psychiaters met passie voor hun vak en passie voor onze cliënten. Iedere psychiater werkt in een multidisciplinair team met onder andere een verslavingsarts, verpleegkundig specialist, (sociaal psychiatrisch)verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.
Wij zoeken hoofdbehandelaren die zich inzetten voor onze cliënten, maar niet de eigen verantwoordelijkheid van cliënten overnemen en cliënten durven te confronteren met hun gedrag en keuzes. Onze psychiaters dragen hun steentje bij om de organisatie en behandeling kwalitatief steeds te verbeteren. VNN is niet overgeorganiseerd. U kunt bij VNN voorstellen doen voor nieuwe behandelingen of onderzoek en er is ruimte om dat vervolgens ook in gang te zetten. Wij zoeken professionals die bereid zijn om met de input van andere professionals tot een goed behandelplan te komen. Professionals die bijdragen aan effectieve behandelingen binnen de zorgpaden.

Wij hebben ruimte voor enthousiaste psychiaters op de afdelingen (minimaal 16 uur per week):

 • FACT Methadon en Heroïnebehandelunit Leeuwarden
 • FACT Methadon teams in de stad Groningen
 • Forensische Polikliniek
 • FACT+ Sneek
 • Polikliniek Winschoten
 • FACT Methadon/Polikliniek Emmen

VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.
 

Functie inhoud

 • Als regiebehandelaar voeren van gespecialiseerde diagnostische onderzoeken bij cliënten gericht op psychiatrische (verslavings)problematiek, indicaties stellen en behandelingen uitvoeren.
 • Samenwerken met de overige disciplines binnen het multidisciplinair overleg, waarbij de psychiater eindverantwoordelijk is voor het medisch/psychiatrische behandelbeleid.
 • Bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit van het behandelbeleid op afdelingsniveau.
 • Mede invulling geven aan de verdere professionalisering van de verslavingszorg.
 • Deelnemen aan diverse afdelingsoverleggen, behandelingsoverleggen en intervisie.
 • Deelnemen aan de geneeskundige dienst binnen de klinieken buiten kantoortijden.

Functie eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als psychiater.
 • Je hebt ervaring in en/of affiniteit met de verslavingszorg, evenals belangstelling voor meervoudige problematiek.
 • Je hebt het vermogen om een behandelingsstrategie te kiezen waardoor problemen en verslavingsgedrag van cliënten op lange termijn verminderen en reïntegratie op sociaal en maatschappelijk vlak wordt bereikt.
 • Je kunt op praktische en stimulerende wijze psychiatrische inzichten overbrengen binnen de teams.
 • Je hebt belangstelling voor deelname aan research.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

- Een dienstverband bij VNN voor minimaal 16 uur per week.
- Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en salariëring conform de AMS-regeling medisch specialisten.
- Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van de aanstellingsprocedure en kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen.
 

Informatie

Ben je geïnteresseerd in het werken binnen VNN als psychiater en wil je een oriënterend gesprek, dan kun je vrijblijvend contact opnemen met het Mobiliteitsbureau van VNN.

Contact Mobiliteitsbureau:
Ingrid Mylius, tel. 050 – 364 89 87, i.mylius@vnn.nl
Tineke Woudsma, tel. 050 364 89 40, t.woudsma@vnn.nl

Reageren?

Je kunt reageren middels het reactieformulier, via onderstaande link.