Anoniem chatten

Psychiater forensische zorg

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
24 - 36 uur per week
Locatie
Forensische Poliklinieken Groningen, Leeuwarden en Assen

Afdelingsinformatie

De Forensische Polikliniek is de toegangspoort voor VNN van alle cliënten met ernstige verslavingsproblematiek in combinatie met een justitiële titel in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vaak is er sprake van comorbiditeit op persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, autisme, zwakbegaafdheid en andere psychiatrische stoornissen. De forensische verslavingszorg bevindt zich op het raakvlak van de verslavingszorg en justitie. In de behandeling staat recidivevermindering voorop. De Forensische Polikliniek werkt nauw samen met de afdelingen Reclassering van VNN, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team.

De werkzaamheden worden in het hele werkgebied van VNN uitgevoerd, met als hoofdlocatie Groningen. Deze vacature is voor de locaties Groningen, Leeuwarden en Assen.

Functie inhoud

 • Als regiebehandelaar verrichten van psychiatrische diagnostiek, opstellen van indicaties en behandelstrategieën.
 • Aansturen van de behandelprocessen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Toezien op de correcte hantering van risicotaxatie, delict scenario’s en risicomanagement.
 • Geven van (psychotherapeutische) behandeling aan individuele cliënten.
 • Geven van supervisie aan (verslavings)artsen.
 • Binnen het multidisciplinaire team heb je de medische psychiatrische verantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.
 • Mede invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de forensische zorg en het leveren van een bijdrage aan het behandelklimaat binnen het team.
 • Deelnemen aan diverse teamoverleggen en voorzitten van het indicatieberaad.
 • Verrichten van de nodige administratieve werkzaamheden en rapportages.
 • Als achterwacht neem je deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden.

Functie eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als psychiater.
 • Je hebt affiniteit met forensische cliënten en verslaafde cliënten en je hebt affiniteit met het werken in een gedwongen kader.
 • Je stelt de cliënt centraal en staat naast de medewerkers en cliënten.
 • Je hebt affiniteit met psychotherapeutische behandeling van cliënten.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen het team.
 • Je bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de forensische zorg
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform de salarisschaal medisch specialisten. 
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Koop Hoekstra, teammanager Forensische Poliklinieken, telefoon 06 13649835.

Reageren?

Je kunt reageren via de knop 'solliciteer direct' hieronder.

Wil je eerst vrijblijvend oriënterend met ons spreken? neem dan telefonisch contact op met Ingrid Mylius, telefoon 050 3648987 of met Tineke Woudsma, telefoon 050 3648940.