Anoniem chatten

Psychiater

Dienstverband
uren in overleg
Locatie
FACT+-teams Sneek Stad en Fryske Marren (Lemmer)

Afdelingsinformatie

Mensen verder brengen waar ze naar toe willen!

Samenwerken met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg

Regelmatig gaan psychische klachten en verslavingen hand in hand en versterken ze elkaar. In Zuidwest-Friesland hebben GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) daarom de krachten gebundeld in een aantal zogenoemde FACT+-teams. In deze teams werken experts op het gebied van psychiatrie én verslavingszorg samen om cliënten met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek een geïntegreerde behandeling te bieden.

Het FACT+-team biedt behandeling en begeleiding in de directe omgeving van de cliënt en richt zich daarbij op (medische) behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, (verbetering van) lichamelijk welzijn en psychiatrische problematiek.

De FACT+ teams werken vanuit de visie van herstelondersteunende zorg. Hierbij staan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal. Er wordt nauw samengewerkt met familie en naasten, sociale wijkteams en andere betrokken instanties.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Klik dan op de link https://www.youtube.com/watch?v=aX_2qUG1A_k

Functie inhoud

 • Je stelt individuele behandelplannen op en ziet toe op de uitwerking en evaluatie hiervan.
 • Je bent als regiebehandelaar conform het professioneel statuut van VNN verantwoordelijk voor de geleverde verslavingszorg en psychiatrische zorg.
 • Je verricht psychiatrische diagnostiek en stelt indicaties.
 • Je doet farmacotherapeutische en (deel) behandelingen.
 • Je geeft supervisie aan (verslavings)artsen en verpleegkundig specialisten en je bent beschikbaar voor interne functionele advisering aan collegae.
 • Binnen het multidisciplinaire team heb je de medische psychiatrische verantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.
 • Je geeft mede invulling aan de verdere professionalisering van de verslavingszorg en psychiatrie en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van (het aanbod) van FACT+.
 • Je neemt deel aan diverse overleggen binnen de teams.
 • Je bent proactief in het onderhouden van samenwerkingsrelaties zowel intern als extern.
 • Als achterwacht neem je deel in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten binnen en buiten kantoortijden (binnen VNN veelal telefonisch consult).
   

Functie eisen

 • Je bent geregistreerd als psychiater.
 • Je hebt ervaring in en of affiniteit met de verslavingszorg, evenals belangstelling voor meervoudige problematiek.
 • Je stelt de cliënt centraal en staat naast de medewerkers en cliënten.
 • Je hebt affiniteit met psychotherapeutische behandeling van cliënten.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen het team.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform de salarisschaal medisch specialisten.
 • Een dienstverband met Verslavingszorg Noord Nederland.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8.05%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Freddy van der Veen, manager FACT+, telefoon 06 13786057.

Informatie over beide organisaties kun je vinden op de website www.ggzfriesland.nl en www.vnn.nl.

Reageren?

Via het reactieformulier, de link hieronder.

Wil je eerst vrijblijvend oriënterend met ons spreken? neem dan telefonisch contact op Bureau Werving & Selectie: Ingrid Mylius, telefoon 050 3648987 of Tineke Woudsma, telefoon 050 3648940. Of mailen kan ook: i.mylius@vnn.nl.