Anoniem chatten

Klinisch Psycholoog (Jeugd)

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
16 - 24 uur per week
Locatie
Polikliniek Jeugd in Leeuwarden

Afdelingsinformatie

De ambulante jongerenhulpverlening binnen VNN richt zich op (risico)jongeren t/m 23 jaar, waarbij vaak sprake is van een clustering van risicofactoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van jongeren. Kenmerkend voor onze manier van werken is het op een proactieve wijze contact leggen met jongeren en het daarbij behorend systeem. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systeemgericht - en oplossingsgericht werken. Er wordt hulp geboden op verschillende leefgebieden tegelijk; middelengebruik, gokken en/of gamen, psychiatrie, lichamelijke gezondheid, systeem en psychosociale ontwikkeling.

Functie inhoud

 • Als regiebehandelaar verrichten van gespecialiseerde psychodiagnostiek, opstellen van behandelplannen, het behandelproces aansturen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Geven van psychotherapeutische behandelingen, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie EMDR, schematherapie en systeemtherapie bij jongeren met ernstige psychosociale-, psychiatrische- en verslavingsproblematiek, waarbij ook het systeem betrokken kan worden.
 • Als regiebehandelaar heb je inzicht in de voortgang van de behandeling, evalueer je met de cliënt en stel je indien nodig het behandelplan bij.
 • Als regiebehandelaar overzien en beoordelen van diagnostiek en behandelplannen, voorzitten van cliëntbesprekingen en multidisciplinaire behandelteams en inhoudelijke beslissingen nemen.
 • Adviseren en consultatie geven aan interne professionals en externe zorgverleners op het gebied van (psycho)diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
 • Bijdrage leveren aan het beleid van de polikliniek door het mede ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodieken.
 • Coachen en begeleiden van de professionals en opleidelingen in het multidisciplinaire behandelteam.
 • Bijhouden van een correcte rapportage en dossiervorming.
 • Deelnemen aan diverse commissies en overlegvormen gericht op het verbeteren van het onderzoeks- en behandelbeleid en kwaliteit van zorg van de afdeling en de organisatie VNN.
 • Afstemming met andere afdelingen en regiebehandelaren om onderlinge samenwerking te bevorderen.

Functie eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog. Daarnaast ben je BIG-geregistreerd psychotherapeut en of lid van een specialistisch psychotherapievereniging, bij voorkeur de VGCT.
 • Bij voorkeur ben je ook gekwalificeerd als supervisor, waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de P-opleiding binnen VNN.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep jongeren (en ouders/opvoeders) en bij voorkeur heb je ervaring in de jongerenhulpverlening. Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de jongeren en zijn/haar sociale context.
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de verslavingszorg en psychiatrie.
 • Je hebt kennis en ervaring in diverse behandelmethoden, zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Je hebt kennis van en ervaring met groepsdynamica en groepsprocessen.
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt oog voor de verbinding met de andere afdelingen binnen VNN.
 • Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. Je bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van het verder ontwikkelen van behandelbeleid.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, je bent goed in staat om je eigen grenzen te bewaken, je houdt van samenwerken en je hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 70.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sjouke Dijkstra, teammanager Polikliniek Jeugd Leeuwarden, telefoon 0612936658.

Reageren?

Tot en met 26 februari 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.