Anoniem chatten

HBO-V, 4e jaar

Te vervullen per
september a.s.
Dienstverband
32 uur (Stage / Afstuderen)
Locatie
Kliniek Bolsterburen Heerenveen

Afdelingsinformatie

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT-team biedt cliënten, naast behandeling en begeleiding op het gebied van middelengebruik en psychiatrie, ook zorg op andere levensgebieden, zoals wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Ambulante begeleiding binnen het FACT richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. Het team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB).
Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.
Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH-er & huisarts en de familie van de cliënt.

Locatie en werktijden:
Locatie: Trambaan 1 in Heerenveen
Telefoonnummer: 088-2343800.
Werkdagen/tijden: 08:30-17:00 uur.

Doelgroep en leeftijd:
Methadonbehandeling: Opoïde afhankelijke cliënten.
FACT-team: chronisch verslaafde cliënten met veelal ook psychiatrische problematiek.
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Functie inhoud

Onder supervisie van een praktijkbegeleider
zet de stagiaire zich in voor een verbetering in het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van de cliënt. De taken hierin zijn:
- Zorg dragen voor de verstrekking van methadon aan cliënten en het geven van begeleiding.
- Door middel van het verlenen van verpleegkundige en psychosociale zorg een bijdrage leveren aan de verbetering van de persoonlijke situatie van cliënten.
- Zorg- en deelplannen opstellen.
- Outreachende begeleiding/ behandeling en bemoeizorg.
- Netwerken en samenwerken.
- Registratie en verslaglegging.
- Bijdragen aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO).
- Opdrachten uitvoeren passend binnen afdeling en opleidingseisen/-programma.

Functie eisen

Feeling met de doelgroep van de “Sociale Verslavingszorg” en interesse voor psychiatrie om een samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan met cliënt en primaire steungroep.
Laagdrempelig en respectvol kunnen benaderen van cliënten.

Arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding conform CAO GGZ.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sent Jan Punter - telefoonnummer 06-20063696, Petra Heegstra - telefoonnummer 088-2343800 en of Sjoukje de Vries - telefoonnummer 06-23948161.

 

Reageren?

Je kunt reageren t/m 17 april 2019 via het reactieformulier, de link hieronder.