Anoniem chatten

GZ-psycholoog

Te vervullen per
zo spoedig als mogelijk
Dienstverband
32 - 36 uur per week
Locatie
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen en Forensische Polikliniek Assen

Afdelingsinformatie

VNN is dé instelling voor verslavingszorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Penitentiaire Inrictting Veenhuizen (PI) Veenhuizen bestaat uit de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven en beide inrichtingen maken deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. PI Veenhuizen is een van de meest veelzijdige gevangenissen van Nederland en heeft plaats voor circa 480 gedetineerden. Er werken ongeveer 500 medewerkers.

Deze GZ-psycholoog zal voor 2/3 van de tijd gaan werken in de PI Veenhuizen en voor 1/3 van de tijd op de Forensische polikliniek van VNN in Assen. De bedoeling is dat deze nieuwe collega de samenwerking tussen de PI Veenhuizen en VNN nog verder gaat uitbreiden en intensiveren. Dit ook vanwege het feit dat verslaving een belangrijk probleem is binnen penitentiaire instellingen. Je komt in dienst bij Verslavingszorg Noord Nederland.

Waar ga je werken?
De Forensische Polikliniek is de toegangspoort voor VNN van alle cliënten met ernstige verslavingsproblematiek  in combinatie met een justitiële titel in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vaak is er sprake van comorbiditeit op persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, autisme, zwakbegaafdheid en andere psychiatrische stoornissen. De forensische verslavingszorg bevindt zich op het raakvlak van de verslavingszorg en justitie. In de behandeling staat recidivevermindering voorop. De Forensische Polikliniek werkt nauw samen met de afdelingen Reclassering van VNN, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team.

Werken als GZ-psycholoog in een gevangenis is een boeiende, maar ook maatschappelijke functie. We hebben een zorgplicht voor alle gedetineerden. Binnen de PI vervult de medische dienst een belangrijke rol. Hier werk je als GZ-psycholoog samen met onder andere justitieel verpleegkundigen, administratief medewerkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Als GZ-psycholoog bied jij, samen met andere disciplines binnen het Psycho Medische Overleg, geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden. Deze zorg is gelijkwaardig aan de zorg in de vrije maatschappij, waarbij je rekening houdt met de beperkingen van detentie. De zorg is gericht op behandeling van stoornissen en op het verminderen van de kans op recidive.

Functie inhoud

Wat ga je doen?
Als GZ-psycholoog doe je als regiebehandelaar intakegesprekken (inclusief risicotaxaties), diagnostiek, overleg je met ketenpartners, rapporteer je en coördineer je de behandeling van je cliënten. Je geeft langer durende (deel)behandelingen, zoals comorbide problematiek, PTSS, stemmingsstoornissen. Je werkt hierin nauw samen met je collega’s in het multidisciplinaire team en bent actief in het intern en extern samenwerken om de kwaliteit van de zorg voor de cliënten verder te verbeteren. Ook lever je actief een bijdrage aan beleidsvorming van de forensische verslavingszorg en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken. Naast deze werkzaamheden geef je supervisie aan mede behandelaren of collega’s in opleiding. Binnen deze functie werk je nauw samen met de collega’s van de afdelingen Esserheem en Norgerhaven. Je speelt in de samenwerking tussen VNN en PI Veenhuizen een belangrijke rol in inhoudelijk overstijgende zaken en het Psycho Medisch Overleg (PMO).

Functie eisen

Wie zoeken we?
Je bent een betrokken GZ-psycholoog die zich graag samen met ons wil inzetten in het bieden van de beste zorg. Je werkt graag met cliënten met een complexe zorgvraag en hebt het liefst al ervaring opgedaan in het forensische werkveld. Op constructieve wijze kun je het contact met deze cliënten aangaan en weet je ze te motiveren voor behandeling. Je hebt een op samenwerking gerichte werkhouding, maar vindt het ook prettig om in een zelfstandige werkomgeving je behandelingen uit te voeren. Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. VNN heeft oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap als speerpunten in alles wat we doen en dat zoeken we ook in jou! Je weet dit in te zetten in de behandeling met cliënten, maar ook in de samenwerking met je collega’s.

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding en registratie in het kader van de wet BIG als GZ-psycholoog.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met forensische cliënten en je hebt affiniteit met het werken in een gedwongen kader. Bij voorkeur heb je ambulante werkervaring.
 • Je bent deskundig in psychodiagnostiek.
 • Je hebt kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie.
 • Je hebt een flexibele instelling en je vindt het prettig om in een zeer zelfstandige werkomgeving je behandelingen te doen.
 • Tact, luisteren, invoelend vermogen, motiveren tot en stimuleren in gedragsverandering zijn sociale vaardigheden die je goed beheerst.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent actief in het aangaan van (nieuwe) netwerken en je kunt deze contacten goed onderhouden.
 • Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en auto. Dit is noodzakelijk in verband met het mobiele karakter van de functie.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar bij Verslavingszorg Noord Nederland. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eric Blaauw, zorgpadregisseur forensisch, telefoon 06 57588958 en na 23 september met Koop Hoekstra, teammanager Forensische Polikliniek, telefoon 06 13649835 of Marjan Jansen, plaatsvervangend Hoofd zorg PI Veenhuizen, telefoon 06-25644615.

Reageren?

Tot en met 10 oktober 2019 via de knop 'solliciteer direct'.