Anoniem chatten

Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. In formele taal zijn dat de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij VNN.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar VNN en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt ook wat er wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Lees ook over uw rechten als cliënt van VNN in de privacyverklaring en waar uw terecht kunt met klachten