Kwaliteit & Veiligheid

Anoniem chatten

Kwaliteit van zorg voorop

 Bij VNN staat de kwaliteit van zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut van VNN. Uitgangspunt is dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is.  

Oplossingsgericht werken
In de zorg van Verslavingszorg Noord Nederland is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. In alle lagen van onze organisatie wordt met deze methode gewerkt. Het kenmerk van de oplossingsgerichte aanpak is de focus op successen: analyseren van situaties die al relatief goed verlopen en het versterken van het positieve. Bij oplossingsgericht werken staat de cliënt centraal, kijkt de professional samen met de cliënt naar zijn of haar mogelijkheden en wordt er gewerkt vanuit de kracht van de cliënt.

Toetsen van kwaliteit
Om te weten of de kwaliteit van onze zorg op orde is, toetst Verslavingszorg Noord Nederland regelmatig haar zorg- en dienstverlening. VNN voert interne audits uit. Soms komen externe partijen een onderzoek naar de kwaliteit uitvoeren. Zo brengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg regelmatig een bezoek aan VNN.
Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt de behandeling van een cliënt regelmatig geëvalueerd. Het doel van het evalueren van de behandeling is het meten van het behaalde resultaat en het effect van de behandeling. De behandelaar evalueert met de cliënt de behandeldoelen die de cliënt samen met de behandelaar heeft geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden afspraken gemaakt over het afronden of vervolgen van de behandeling.

Keurmerk in zorg

VNN heeft het keurmerk CIIO Maatstaf (norm gebaseerd op de ISO 9001-2008) ontvangen. Dit is een belangrijk certificaat voor de kwaliteit van de zorg. Het CIIO keurmerk betekent dat VNN:

  • de cliënt centraal stelt
  • de interne zorg- en werkprocessen op orde heeft
  • betrouwbare resultaten kan presenteren
  • voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Jaarlijks toetst het CIIO, een onafhankelijke organisatie, onder andere de kwaliteit van het behandelproces, de veiligheid van de behandelomgeving en de betrokkenheid van cliënten bij de behandeling en de organisatie. Meer informatie over het keurmerk in de zorg is te vinden bij het CIIO.

Keurmerk BasisGGz
VNN kreeg in 2018 voor het derde jaar het keurmerk BasisGGz toegekend. Hiermee voldoet VNN aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de BasisGGz. Het keurmerk beoordeelt de organisatie op 3 hoofdthema’s:

 - cliëntgericht behandelen
 - samenwerken in de keten en
 - continu verbeteren en innoveren 

VNN laat in de praktijk zien dat we kwaliteit van zorg in de BasisGGz goed op orde hebben.