Waardering VNN door cliënten

Anoniem chatten

Cliënttevredenheid

Aan het eind van de behandeling vragen we aan cliënten wat ze van de behandeling hebben gevonden. Dit doen we met behulp van een korte vragenlijst; de CQ index (Consumer Quality Index). In de periode van 9 december 2016 t/m 19 september 2017 zijn in totaal 547 CQI vragenlijsten binnen VNN afgenomen.

De vragen gaan over:

  • informatie
  • bejegening door de behandelaren
  • inhoud en effect van behandeling 
  • meebeslissen. 

Belangrijkste resultaten

  • VNN krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,3.
  • Veruit de meeste cliënten voelen zich altijd of meestal serieus genomen door de behandelaar. Slechts in 3% van de gevallen is hierop soms of regelmatig geantwoord.
  • Iets meer dan de helft van alle cliënten geeft aan dat met hen besproken is wat zij van de behandeling kunnen verwachten. In 11% van de gevallen geeft de cliënt aan dat dit deels, een beetje of niet is gebeurd.
  • Een kleine 40% heeft volledige informatie gehad over zelfhulpprogramma’s, cliëntenondersteuning en/of patiëntenverenigingen, en 15% zegt hierover grotendeels geïnformeerd te zijn.
  • Voor 85% van de cliënten geldt dat zij helemaal of grotendeels hebben kunnen meebeslissen. Dat geldt ook voor de vraag of de cliënten vinden dat zij de keuze hebben gehad naasten bij hun behandeling te betrekken.
  • Op de vraag of de behandeling naar wens is uitgevoerd, zegt een kwart dat dit deels of grotendeels is gebeurd, en bijna 70% dat de behandeling helemaal naar wens is uitgevoerd.

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek
Het onderzoek laat zien dat cliënten tevreden zijn over onze zorg. Maar, het kan altijd beter en daarom gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek ter inspiratie om onze zorg nóg beter te maken. VNN bespreekt de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek met de Cliëntenraad. Daarbij wordt afgesproken welke acties ondernomen worden om de tevredenheid van cliënten te verbeteren.

Bezoek van Cliëntenraad
De cliëntenraad bezoekt en praat regelmatig met de verschillende cliëntengroepen op alle locaties. De cliëntenraad zorgt ervoor dat er geluisterd wordt naar ieders mening of klachten over bijvoorbeeld de behandeling of de huisvesting. De cliëntenraad geeft de signalen door aan de verantwoordelijke leidinggevende.

Klachten
Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over hoe je bent behandeld of hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Verslavingszorg Noord Nederland vindt het van belang dat jij jouw opmerkingen of klachten aangeeft. Dat geeft VNN de mogelijkheid om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken. Lees meer informatie over hoe je een 
klacht kunt indienen.