VNN

Bestuur en Toezicht

Anoniem chatten

Specialist in verslavingszorg

VNN is een ANBI. De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor de ANBI-status. 

Zorgbrede Governance Code

De statuten van VNN en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en zij op haar beurt controleert de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de zorginstelling.

Klokkenluidersregeling
VNN heeft een klokkenluidersregeling.

Functionaris Gegevensbescherming
Mevr. A. Tamminga
Postbus 8003, 9702 KA Groningen 
E-mail: a.tamminga@vnn.nl of
06 22 60 35 48

Organogram
Zie hier de afbeelding van het organogram van VNN

Stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds
De stichting Nieuw Hoog-Hullen Fonds is opgericht in 1990 naar aanleiding van een nalatenschap van iemand die de verslavingszorg, in het bijzonder Hoog-Hullen (dit heet nu Stichting Verslavingszorg Noord Nederland),  warm hart toedroeg. Lees meer

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van VNN. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer drs. R. Jonkers, voorzitter
De heer  dr. J.H. de Ruiter, vicevoorzitter
De heer  drs. D. Kooistra
Mevrouw  dr. P.F. Schothorst
Mevrouw drs. L. van Breugel
Mevrouw dr. A.M. van Dalen

Renumeratiecommissie
De heer  drs. D. Kooistra, voorzitter
De heer drs. R. Jonkers

Commissie Audit en Huisvesting (inclusief ICT en informatiebeveiliging)
Mevrouw drs. L. van Breugel, voorzitter
De heer  drs. D. Kooistra

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Mevrouw  dr. P.F. Schothorst, voorzitter
De heer  dr. J.H. de Ruiter
Mevrouw dr. A.M. van Dalen

Commissie Samenwerking
De heer drs. R. Jonkers, voorzitter
Mevrouw  dr. P.F. Schothorst

Raad van Bestuur
VNN kent een eenhoofdige Raad van Bestuur: voorzitter Raad van Bestuur, in de persoon van dr. G.G. (Gabriël) Anthonio. Hij is verantwoordelijk voor het richting geven aan het integrale strategisch beleid, de bedrijfsvoering en het realiseren van eenheid van beleid binnen VNN. 

Bijzonder hoogleraar
In juni 2016 is Gabriel Anthonio benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (afdeling sociologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor VNN heeft deze nevenfunctie een duidelijke meerwaarde. De relatie tussen het wetenschappelijk onderwijs en de praktijk wordt versterkt. Vanuit zijn nieuwe positie kan de bestuurder van VNN bijdragen aan onderwijs, onderzoek en de destigmatisering van verslaving. Ook zullen promotietrajecten met betrekking tot verslavingsproblematiek en organisatieontwikkeling versterkt worden vanuit deze functie en het netwerk daarom heen. VNN is zeer blij met deze erkenning. 

Managementteam
Het Managementteam van VNN bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Raad van Bestuur - de heer G.G. Anthonio
Directeur Zorg – de heer S. Nannan Panday
Directeur Finance & Control –  de heer J. van der Heide
Regiozorgmanager  Drenthe -  mevrouw J.  Bandringa
Regiozorgmanager  Groningen -  de heer A. Appelo
Regiozorgmanager Friesland -  mevrouw L.L. Lamberts
Manager Klinieken & Reclassering -  de heer A. Sanderman
Bestuurssecretaris & Manager P&O -  de heer L.A. Sparreboom
Manager Bedrijfsvoering –  de heer J. Smit
Communicatiemanager – mevrouw E. Molenaar