Over VNN

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Lees meer in de Visie op Zorg hoe en voor wie VNN werkt.

Kerntaken
Iedereen met problemen door gebruik van alcohol, drugs, gokken, gamen of tabak kan voor een behandeling terecht bij één van onze locaties. VNN heeft klinieken voor jongeren, volwassenen en een gezinskliniek. Ook partners of andere familieleden, vrienden en buren kunnen bij ons aankloppen voor informatie en advies.
Naast behandeling bieden wij ook begeleid wonen. Een zinvolle dagbesteding biedt structuur en voorkomt terugval.

VNN is erkend als instelling voor verslavingsreclassering. Wie door gebruik van alcohol, drugs of gokken met justitie in aanraking komt, krijgt te maken reclassering.

Naast hulpverlening zetten we ons in op het voorkomen van verslavingsproblemen en dakloosheid door voortdurende preventie-activiteiten. We geven voorlichting op scholen, aan ouders en jongeren; maar ook individueel op één van onze locaties.
We adviseren gemeenten, instellingen en bedrijven over bijvoorbeeld het signaleren en bespreekbaar maken van verslavingsproblemen.

Medewerkers
Bij VNN werken ongeveer 900 mensen.
Dit zijn verslavingsartsen, klinisch psychologen, psychiaters, (psychiatrisch) verpleegkundigen, sociotherapeuten en maatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er staffunctionarissen werkzaam op centrale diensten.
Lees meer over VNN bij Organisatie

Werkgebied
VNN heeft 35 locaties verspreid over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Koepelorganisaties
VNN is aangesloten bij GGZ Nederland en bij SVG (voor de verslavingsreclassering).