Opleidingsplaatsen

Anoniem chatten

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is erkend als opleider GGZ en biedt opleidingsplaatsen voor huisarts-in-opleiding en opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, verslavingsarts en verpleegkundig specialist GGZ. Psychiaters-in-opleiding kunnen bij VNN ook hun differentiatie verslavingszorg volgen. 

Huisartsen A-opleiding
De huisartsenstage betreft de Externe Leer Werk Periode (ELWP) van drie maanden bij de kliniek Vossenloo in Eelde.
Verslavingszorg Noord Nederland neemt 1 huisarts-in-opleiding per kwartaal aan.

De opleiding wordt bij Verslavingszorg Noord Nederland gecoördineerd door:
Kabir Hamidi, verslavingsarts
Telefoon 088 234 37 37

P-opleidingen: Opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog
VNN heeft als de grootste instelling op het gebied van verslavingszorg in het noorden van Nederland opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Voor deze 3 opleidingen is VNN erkend als praktijkopleidingsinstelling en werkt hiervoor samen met de Postacademische PSY-opleidingen (PPO) in Groningen.

Voor meer informatie over de P-opleiding binnen VNN kun je contact opnemen:
Jet de Hoop, klinisch psycholoog / P-opleider
Telefoon 06 20828590


Voor meer algemene informatie zie de website van de PPO

Opleiding tot verslavingsarts
De Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA) omvat een periode van twee jaar. Het cursorische deel van 1 dag per week wordt gevolgd bij het Radboudumc

Voor meer informatie over de NOVA-opleiding binnen VNN kun je contact opnemen met:
Alberto Lovera Rivas, verslavingsarts
Telefoon 0592 30 66 66

Of NOVA in het algemeen:

Esther Deupmann, opleidingscoördinator NOVA
Eerstelijnsgeneeskunde – unit Vervolgopleidingen
esther.deupmann@radboudumc.nl
@ELGRadboudumc

Opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ
VNN is in samenwerking met de GGZ Friesland een erkende praktijkinstelling voor de landelijk opleiding Master ANP-GGZ bij de opleidingsinstelling Stichting GGZ-VS. Voor hbo-verpleegkundigen biedt deze opleiding doorgroei als verpleegkundig specialist in de GGZ (art. 14 wet BIG). 

Voor meer informatie over de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ binnen VNN kun je contact opnemen met:
Douwe Nauta, verpleegkundig specialist GGZ / waarnemend opleider, 06 23510516 of mail d.nauta@vnn.nl


Opleiding tot psychiater
Psychiaters in opleiding kunnen bij Verslavingszorg Noord Nederland de differentiatie verslavingszorg volgen.
Onderdeel van de opleiding is een stage van een half jaar tot een jaar bij één van de afdelingen binnen Verslavingszorg Noord Nederland.