Cursus 'Gezin aan Bod'

Anoniem chatten

In Amerika succesvolle training voor gezin met puberende kinderen, ook in Groningen

Schreeuwen in plaats van praten, en vooral niet luisteren. Opvoeden is een lastige klus. In gezinnen waar de ouders ook nog eens overspannen zijn, veel drinken of geldproblemen hebben, stapelen de problemen zich op. Kinderen lopen weg of ontsporen zelf. Voor deze gezinnen is de cursus ‘Gezin aan bod’ ontwikkeld. Met succes.

'Gezin aan Bod' leert de deelnemers om anders met lastige gezinssituatie om te gaan”, zegt Marthe Scheers van WIJ Groningen en één van de cursusleiders van Gezin aan Bod. In Amerika wordt de cursus al jaren gegeven met prima resultaten. Dat is de reden geweest dat VNN in samenwerking met WIJ-Groningen de cursus in Groningen uit te gaan voeren. Gekozen is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. Deelname kost niets. Desgewenst worden de gezinnen van huis gehaald, mits ze in de omgeving wonen.

Voor informatie en aanmelding: preventiefunctionaris Rozemarijn de Kruijf, info@vnn.nl.

De trainingen worden niet gehouden in een pand van VNN, want we willen de drempel zo laag mogelijk maken en de bijeenkomsten moeten vooral gezellig zijn. Daarom beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens worden ouders en kinderen gesplitst. Elke keer wordt een ander thema behandeld. Zo hebben de ouders het bijvoorbeeld over huisregels en praten hun kinderen over het waarderen van ouders. Als laatste is er een gezamenlijk programma, waarin het dan kan gaan om het houden van een gezinsbijeenkomst.

Er moet weer een positief gezinsklimaat komen, door goede onderlinge communicatie en onderling respect. Dat wordt bevorderd door ouders te trainen in opvoedingsvaardigheden en bij kinderen de sociale vaardigheden te verbeteren. Ouders en kinderen moeten weer leren positief met elkaar om te gaan. Daarom wordt tijdens de cursus gestimuleerd om als gezin samen leuke dingen te doen. Dat kan heel breed zijn, van shoppen tot spelletjes en televisie kijken.

Ervaring
Eén van de moeders die heeft deelgenomen, zei: ”Ik zag het eigenlijk niet zitten, maar als het me niet beviel, kon ik altijd nog weggaan.’’ Het beviel wel, en meer dan dat. Toen de cursus na vijftien bijeenkomsten was afgelopen, namen de meeste gezinnen met tranen in de ogen afscheid van elkaar. Er was een hechte band ontstaan en de gezinnen hadden veel van elkaar geleerd. De aanpak is bijzonder. ,,We begonnen altijd met een diner. Dat was perfect voor elkaar. Tijdens het eten kon je ervaringen uitwisselen en was iedereen ontspannen. Je ontdekt ook dat je niet de enige met problemen bent en je kunt je optrekken aan elkaar”.

Wat de ouders en ook de kinderen vooral leren is respect te hebben voor elkaar, goed te luisteren en te zeggen waarom je iets wel of juist niet wilt. Dat zijn deelnemende gezinnen niet zo gewend. Ze krijgen de opdracht eens in de week een gezinsgesprek te houden rond de tafel. Wat willen de kinderen? Daarover wordt gesproken en er wordt vooral geluisterd. Moeder: ,,Met de armen over elkaar. Dat viel in het begin niet mee. Je leert duidelijk uit te leggen waarom iets niet mag wat de kinderen wel graag willen. Uiteindelijk hebben ze daar dan ook vaak wel begrip voor. Als je maar duidelijk bent.’’

Programma uit de VS
Gezin aan Bod is de Nederlandse versie van Strengthening Families het programma dat in Amerika al jaren bijzonder succesvol is geweest. 'Doel van het cursusprogramma is om het weer gezellig te maken in gezinnen met puberende kinderen waar bijvoorbeeld wel eens (te) veel gebruikt wordt' vertelt Rozemarijn de Kruijf. Tijdens elke bijeenkomst worden de ervaringen van de afgelopen week geëvalueerd. 'Waar de deelnemers zoal tegenaan gelopen zijn bij het oefenen van de geleerde vaardigheden’, legt Rozemarijn de Kruijf uit.  Het is geen moraliserende training, maar bedoeld om de positieve zaken terug te brengen in het gezin. Rond middelengebruik kent elke ouder het voorbeeld hoe lastig het is als je zelf rookt om je kinderen verstandig met roken om te laten gaan. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor alcohol of drugsgebruik.