Hasj en wiet

Klopt de bewering dat één keer in de maand blowen je longen reinigt?

 

Omdat de rook van hasj en wiet de luchtwegen sterk irriteert, kun je flink gaan hoesten tijdens het blowen. Vastzittende slijm komt hierdoor los. In zoverre lijkt het te kloppen dat je longen worden gereinigd door het blowen.

Slijmvorming kan door verkoudheid ontstaan, maar heel vaak is de oorzaak het roken van hasj, wiet of tabak. Teer en andere schadelijke stoffen uit de rook van deze producten beschadigen namelijk de trilharen van de longen. De trilharen zorgen ervoor dat slijm op een natuurlijke wijze de luchtwegen verlaat. Daarom is het niet goed om met rook een hoestbui op te wekken. Beter is om vervuiling van je longen te voorkomen.

Is wiet op doktersrecept verkrijgbaar?

Ja, sinds 2003 is het verstrekken van medicinale wiet op doktersrecept wettelijk geregeld. Inmiddels vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars de kosten hiervan uit het basispakket. Bij een aantal verzekeraars  is hiervoor een aanvullende verzekering nodig.

Kan cannabis een psychose veroorzaken?

Er is (nog) geen afdoende bewijs dat cannabis een psychose kan veroorzaken bij mensen die geen psychotisch verleden en geen aanleg voor een psychose hebben. Feit is namelijk dat van alle, naar schatting 300.000 blowers die Nederland telt, slechts een heel klein percentage psychotisch wordt. Voor zover bekend zijn dat alleen de blowers die bewust of onbewust gevoelig blijken voor psychoses.

Over de vraag of cannabis een langdurige psychose (schizofrenie) kan veroorzaken zijn de onderzoekers het niet eens. Waar echter geen twijfel over bestaat is dat cannabisgebruik een psychose kan veroorzaken bij mensen die daar aanleg voor hebben en dat cannabis op zich een psychose kan verergeren. Ook bestaat geen twijfel over het feit dat bij mensen die een psychose gehad hebben de kans op terugval groot is, als zij weer gaan gebruiken.

Mensen die aanleg hebben voor psychoses of schizofrenie is het af te raden om cannabis te gebruiken. De kans dat cannabis een psychose opwekt of een terugval in een psychose veroorzaakt is groot.
Cannabis kan wel een tijdelijke acute cannabis-psychose veroorzaken. Deze acute maar tijdelijke psychose kan optreden na gebruik van een hoge dosis cannabis. Iemand kan ernstig verward raken, last krijgen van hallucinaties, angst en opwinding. Deze toestand komt niet vaak voor en is bijna altijd het gevolg van inname van grote hoeveelheden cannabis, vaak door het eten van space-cake. In de meeste gevallen treedt er herstel op zodra het lichaam voldoende THC heeft uitgescheiden. De verschijnselen van een acute psychose zijn niet blijvend en verdwijnen snel.

Volgens onderzoek naar cannabisgebruik bestaan er sterke aanwijzingen dat:

 • cannabisgebruikers met aanleg voor een psychose door blowen op een jongere leeftijd psychotisch worden.
 • cannabis een negatieve invloed heeft op het verloop van de psychose.
 • cannabisgebruikers die aan een psychose lijden sneller, heftiger en langduriger psychotisch worden.
 • de medicijnen die psychotische patiënten moeten slikken, minder goed werken als iemand blowt. Tegelijkertijd worden de bijwerkingen van de medicijnen minder. Dit is vaak ook één van de redenen waarom geblowd wordt
 • terugval in een psychose vaker optreedt bij cannabisgebruikende patiënten dan bij niet-gebruikende patiënten.
 • cannabis door psychotische mensen vaak gebruikt wordt omdat ze bepaalde symptomen van de psychose verminderen.
 • cannabis wordt gebruikt als een vorm van zelfmedicatie tegen angsten, met name sociale angsten zoals het moeilijk kunnen praten in gezelschap. Patiënten geven aan dat dat makkelijker ging áls ze blowden en ze zich ook beter voelden áls ze gerookt hadden.

Bron:
Jellinekcentrum Amsterdam, 2003

Kun je verslaafd raken aan hasj of wiet?

Ja, je kunt verslaafd raken aan hasj of wiet. Blowen kan een (dagelijkse) gewoonte worden die zich moeilijk laat bijsturen als het verlangen om onder invloed te zijn te sterk aanwezig is. Hierdoor komen andere bezigheden snel in het gedrang. Als de gedachte om niet meer te blowen stress oproept, kun je spreken van verslaving.
Zie verder bij Wat is verslaving?

Krijg je ontwenningsverschijnselen als je stopt met hasj of wiet?
Als je dagelijks blowt is de kans groot dat je ontwenningsverschijnselen krijgt als je stopt. Deze ontwenningsverschijnselen zullen niet zo heftig zijn als bij alcohol of heroïne, maar kunnen als heel vervelend worden ervaren. Overdag kunnen prikkelbaarheid en onrust voorkomen terwijl je ’s nachts heftige dromen kunt hebben en badend in het zweet wakker wordt. Deze verschijnselen kunnen meerdere weken aanhouden.

Ontstaat bij gebruik van hasj en wiet tolerantie?
Tolerantie betekent dat je steeds meer van een middel nodig hebt om de effecten te merken. Bij hasj en wiet is hierover veel onduidelijkheid en wordt er nogal eens foute informatie gegeven. Soms wordt beweerd dat een gevorderde blower juist minder nodig heeft dan een beginneling (negatieve tolerantie). Dit is echter in praktijk niet waar. Wat wel voorkomt, is dat een beginneling er de eerste paar keren weinig van merkt. 

Hasj en wiet geven bij dagelijks gebruik tolerantie voor bepaalde effecten, zoals de verstoring van je tijdsbeleving of vermindering van je motoriek. Door vaker te blowen komen deze effecten echter niet terug. Iemand die dagelijks blowt ervaart het middel daarom anders en minder heftig dan iemand die zo nu en dan blowt. De enige manier om de opgebouwde tolerantie te verminderen is een tijdlang geen hasj of wiet te gebruiken. Dit houdt in dat als je na een stopperiode weer gaat blowen, een eerste joint weleens te heftig kan zijn.

Mijn zoon blowt.. Wat nu?

Jongeren moeten leren omgaan met genotmiddelen. De ene jongere zal experimenteren met alcohol, de ander met wiet. Dit uitproberen en leren maat houden hoort bij een normale ontwikkeling naar volwassenheid. Meestal hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Na verloop van tijd zal het gebruik afnemen naar een gematigd niveau of zelfs helemaal stoppen.

Soms duurt een fase van uitproberen langer of is er sprake van stevig gebruik. Ook dit hoeft niet slecht af te lopen. Er kan zich een nieuwe fase aandienen waarbij uw zoon meer aandacht heeft voor zijn werk, studie of een relatie.

Veel ouders raken onzeker als ze ontdekken dat hun kind drugs gebruikt. Onbekendheid met het middel speelt hier een rol bij. Het direct verbieden van zijn gebruik, leidt meestal tot stiekem gebruik. Dit gaat dan ten koste van het contact met u.

Het belangrijkste dat u kunt doen, is het contact met uw zoon over zijn drugsgebruik zo open mogelijk te houden.

Een paar tips:

Vraag informatie
Vraag uw zoon wat voor soort drugs hij gebruikt en zoek uit wat voor middel dit is. Het kan onnodige onzekerheid wegnemen als u weet waar u over praat. Mocht uw zoon een vraag stellen, dan kunt u uw zoon objectieve informatie geven.

Een open gesprek
Praat met uw zoon waarom, waar en wanneer hij gebruikt. Kies een goed moment en praat er rustig en open over. Kondig aan waar u het over wilt hebben. Geef uw mening, zeg eerlijk dat u bezorgd bent. Probeer te voorkomen dat emoties de boventoon voeren en veroordeel niet. Betrek ook de mening van uw zoon in het gesprek. Praat ook over de plezierige kanten van het gebruik. Vertel eventueel ook wat uw eigen ervaringen met alcohol of softdrugs zijn.

Toon interesse
Al laat uw zoon soms het tegendeel blijken, toch bent u belangrijk voor hem als raadgever. Toon daarom interesse in wat hij doet en wat hem beweegt. Als u dit niet doet kan hij het idee krijgen dat het u allemaal niet uitmaakt wat hij doet.

Geef regels en stel grenzen
Als uw zoon net met het gebruik van hasj of wiet begonnen is, zal hij alleen op de positieve kanten letten. Probeer samen met hem afspraken te maken over de hoeveelheid en de momenten waarop hij mag gebruiken. Bijvoorbeeld alleen in het weekend en niet als hij naar school gaat of huiswerk moet maken. Het stellen van zulke grenzen geeft uw zoon het gevoel dat u betrokken en geïnteresseerd bent.

Voorkom verveling
Als het gebruik van alcohol of drugs voortkomt uit verveling is het goed om samen met uw zoon te praten over een invulling van zijn vrije tijd. Het is vaak een leuke aanleiding om samen met hem iets te ondernemen.

Wanneer moet u zich zorgen maken?
Het gebruik van uw zoon is riskant als hij niet meer gebruikt omdat het lekker of gezellig is, maar om bepaalde gevoelens of problemen weg te drukken.
De volgende vragen kunnen u helpen om te onderzoeken of u zich zorgen moet maken:

 • Gaat mijn zoon nog wel regelmatig naar school?
 • Is hij vrolijk of maakt hij een ongelukkige indruk?
 • Maakt hij een gespannen of depressieve indruk?
 • Gaat hij nog wel naar de sportclub?
 • Verwaarloost hij zijn vriendenkring?
 • Gebruikt hij het blowen als troost of vlucht?
Op welke manieren kun je hasj of wiet gebruiken?

Je kunt hasj en wiet roken, eten, en drinken. De risico´s hangen samen met de manier van gebruik.

Roken
Roken kan op drie manieren. Meestal wordt een stickie gerookt. Een enkeling gebruikt een (water-)pijp of een vaporiser.

Stickie/joint
De meest voorkomende manier van gebruiken is door het te roken in een joint of stickie. Een joint of stickie is een sigaret met daarin tabak en wat verkruimelde wiet of hasj. In een joint kan een tipje meegedraaid worden om zo de hele joint te kunnen oproken en geen tabak of wiet in je mond te krijgen. De term joint slaat op de gewoonte om de hasj of wiet te delen met anderen. Eén persoon draait de joint en laat deze vervolgens rond gaan door de groep. Je kunt een joint of stickie roken met of zonder tabak. Puur roken is minder schadelijk voor je longen. Je krijgt dan geen nicotine binnen. Nicotine is een zeer verslavende stof en heeft veel negatieve effecten op het lichaam. Daarom is puur roken minder verslavend dan gecombineerd met tabak. 

Bluntwrap
Een bluntwrap is een van pure tabak gemaakte vloei, gedrenkt in een bepaalde smaak en geur. Je kunt er een joint mee rollen. Tijdens het roken wordt de wietgeur gemaskeerd en het lijkt alsof je een sigaar rookt in plaats van een joint. Door de samenstelling valt de bluntwrap formeel onder de Tabakswet. Daarom mag het eigenlijk niet in een coffeeshop worden verkocht

(Water-)pijp
Er bestaan een heleboel pijpen voor het roken van cannabis. Pijpen met een grote kop zijn doorgaans bedoeld voor het roken van wiet, terwijl voor het roken van hasj meestal pijpen met een kleine kop worden gebruikt. Er zijn tafelmodellen en hele compacte pijpjes om mee de deur uit te kunnen nemen.
Een opvallend soort pijp is de waterpijp. Een waterpijp is een koelsysteem. De wiet wordt verbrand waarna de rook in het water terechtkomt. In het water wordt de rook gekoeld waardoor je de rook minder heet inhaleert dan het geval bij een joint of hasjpijpje.

Het roken van een waterpijp is net als gewoon blowen schadelijk voor je longen. Op het moment dat de wiet wordt verbrandt komen er namelijk teer en koolmonoxide vrij. Er blijft wel iets van teer achter in het water maar dat is niet veel. Een nadeel van een waterpijp is dat naast een beetje teer er ook THC achterblijft in het water. Je moet dus meer roken om effect te voelen. Dit doet een eventueel positief effect waarschijnlijk weer teniet.

Vaporiser
Een andere rookmethode is de vaporiser of verdamper. Bij een vaporiser wordt de hasj of wiet niet verbrandt maar verhit. Ons is geen onderzoek bekend waaruit blijkt of hiervan een positief effect op het binnen krijgen van teer en koolmonoxide uitgaat en hoe groot dat effect dan is. Aannemelijk is wel dat het minder zal zijn dan bij andere rookmethoden. Aannemelijk is echter ook dat je in vergelijking met andere rookmethoden ook minder THC binnenkrijgt. Hierdoor zouden mensen weer meer kunnen gaan roken. Dit zou een eventueel positief effect weer teniet kunnen doen.

Drinken
Je kunt hasj en wiet ook drinken, bijvoorbeeld als thee. Je laat de verkruimelde wiet in een thee-ei trekken. Wil je er stoned van worden dan zijn de risico’s van drinken zijn dezelfde als die van eten: het duurt zeker drie kwartier tot anderhalf uur voordat het werkt. Daarbij weet je nooit hoeveel hasj of wiet teveel is. De kans op fout gaan is dan groot.

Een andere manier van hasj of wiet drinken is door het te verbrokkelen in melk, te koken en vervolgens te zeven. Deze zogenaamde hasjmelk wordt door sommige mensen gebruikt voor het slapen gaan. Een kleine dosis hasj of wiet maakt ook ontspannen en zorgeloos. THC werkt verslappend op de spieren. Je ledematen voelen zwaar aan. Dit bevordert inslapen en doorslapen.
De risico´s van hasjmelk zijn dezelfde als die van spacecake en wietthee: het risico op overdosering is groot. Als wiet als medicijn wordt gebruikt wordt er ook vaak thee van gezet. Men neemt dan meestal een kleine dosis zodat er geen bewustzijnsveranderend effect optreedt

Eten van cannabis
Je kunt hasj of wiet eten, maar puur uit het vuistje is dit niet erg aangenaam. Daarom wordt de cannabis opgelost in boter en deze boter wordt als basis gebruikt voor voedingsmiddelen. Hierdoor wordt de hasj of wiet gelijkmatig verdeeld in het te maken product. Zo zijn er bonbons en gebakjes te koop, die doorgaans worden gemaakt door professionele banketbakkers. Het meest bekend is de spacecake. Een spacecake is cake met daarin hasj of wiet. In de coffeeshop wordt spacecake meestal per plakje verkocht.

Bij spacecake zijn drie punten van belang:

De werking begint veel later
De werking begint niet direct maar vaak pas na drie kwartier tot anderhalf uur. Het risico is dat je denkt dat het niet werkt en dat je daarom nog een stuk neemt. Hierdoor krijg je uiteindelijk teveel binnen. Als je rookt voel je vaak precies aan wanneer je genoeg hebt. Bij spacecake kan dat niet. Als je teveel binnen hebt, kan je niet meer terug. Het doseren van spacecake is dus lastig.

De effecten duren veel langer
De effecten van spacecake duren veel langer en kunnen wel vijf tot twaalf uur aanhouden. Dat kan soms onplezierig zijn, zeker als je op een gegeven moment wil gaan slapen.

De effecten zijn heftiger
De effecten van eten van spacecake kunnen veel heftiger en intenser zijn dan bij roken. Soms kunnen de effecten onplezierig worden. De gebruiker voelt zich dan ziek en angstig.

Raak je door blowen eerder aan andere drugs?

Nee. Van het roken van hasj of wiet ga je niet automatisch over naar andere of zwaardere middelen. Daar is onvoldoende bewijs voor.

Achter deze vraag zit de gedachte dat het gebruik van een middel mensen voorbereid op het gebruik van een ander (meestal ‘zwaarder’) middel. Dit wordt de stepping-stone-theorie genoemd, want je stapt van het ene middel over naar het andere. Duidelijk en overtuigend bewijs kon men tot voor kort niet vinden voor deze theorie.

Daarom werd de sociale stepping-stone-theorie een populaire manier om te verklaren waarom mensen soms achtereenvolgend allerlei soorten drugs gebruiken. Deze theorie houdt in dat niet het middel maar de omgeving, bijvoorbeeld een vriendengroep, ervoor zorgt dat mensen makkelijker in aanraking komen met allerlei drugs en ze daarom ook makkelijker gaan gebruiken. 

Alcohol en tabak
Recent onderzoek geeft een nieuw gezichtspunt. Het blijkt namelijk dat jeugdig middelengebruik veranderingen op individueel niveau in de hersenen teweeg brengt waardoor deze jeugdige gebruikers op latere leeftijd meer geneigd zullen zijn tot misbruik van middelen. De focus is echter verlegd van hasj en wiet naar alcohol en tabak. Jeugdig gebruik van deze middelen blijkt riskant druggebruik op latere leeftijd te stimuleren.

Wat is het verschil tussen hasj en wiet?

Hasj en wiet zijn beiden afkomstig van de vrouwelijke cannabisplant en bevatten ongeveer dezelfde werkzame stoffen (zoals THC). Omdat er verschillen zijn in de variëteit van de plant, de kweekmethode en de productie van hasj of wiet, kan de verhouding van werkzame stoffen (en ook de sterkte) per soort verschillen. Deze werkzame stoffen zitten in een kleverige harsafscheiding die vooral in de bloemtoppen voorkomt, maar in lagere concentraties ook op de bladeren van de plant.

Wiet (ook wel marihuana genoemd)
De gedroogde bloemtoppen van de cannabisplant worden als wiet verkocht. Naast de hars met werkzame stoffen bevat wiet vrij veel bladmateriaal. Wiet is daarom meestal (maar niet altijd) minder sterk en goedkoper dan hasj. 

Hasj
Om hasj te maken wordt de hars met werkzame stoffen van de plant gescheiden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Het plakkerige poeder dat er overblijft, wordt warm of koud geperst tot een blokje. Omdat hasj minder bladmateriaal bevat dan wiet, heeft het meestal een hogere concentratie van werkzame stoffen dan wiet en is de prijs ook wat hoger.

Wat is sterker: hasj of wiet?

De belangrijkste werkzame stof van zowel hasj als wiet is THC. Hasj is over het algemeen sterker dan wiet. Dit blijkt uit het laatste onderzoek (Trimbos Instituut, 2013-2014) naar THC-concentraties in wiet en hasj in Nederlandse coffeeshops. 
Uit het onderzoek kwam het volgende naar voren:

Wiet

 • Nederlandse wiet (nederwiet ) bevat gemiddeld 14,6% THC 
 • Buitenlandse wiet bevat gemiddeld 4,8%.

Hasj

 • Buitenlandse hasj bevat 14,9% THC
Wat zijn de risico's van spacecake?

Omdat spacecake dezelfde werkzame stoffen bevat als een joint of pijp is het effect vergelijkbaar. Toch zijn er belangrijke verschillen met het roken van hasj of wiet.

Het doseren is lastig
Spacecake kan heel wisselend zijn in sterkte. Dat maakt het moeilijk om te bepalen hoe groot de plak cake moet zijn die je eet. Als je rookt, voel je veel sneller aan wanneer je genoeg hebt omdat het effect al na enkele minuten begint. Je kunt daardoor beter ‘bijsturen’. Bij spacecake kan dat niet. Als je teveel binnen hebt, kun je niet meer terug. Een beetje bijnemen om het effect iets te versterken is ook lastig.

De werking begint veel later
De werking begint vaak pas na 3 kwartier tot 1½ uur. Het risico bestaat dat je daardoor denkt dat het niet werkt en dat je daarom nog een stuk cake neemt. Hierdoor kun je je uiteindelijk teveel binnenkrijgen. 

De effecten zijn heftiger
De effecten van eten van spacecake kunnen veel heftiger en intenser zijn dan bij roken. Als je ervaring hebt met met hasj of wiet en deze effecten gewenst zijn, dan is er niet zoveel aan de hand.  Maar als de hevigheid van de effecten  je plotseling overvalt in de bioscoop of een drukke winkelstraat, dan kan deze ervaring heel vervelend of angstig zijn.

De effecten duren veel langer 
De effecten van spacecake duren veel langer dan bij blowen en kunnen wel 5 tot 12 uur aanhouden. Dat kan erg onplezierig zijn als je er niet op rekent en nog andere dingen te doen hebt.

Welke regels gelden er voor een coffeeshop?

In feite is het in Nederland wettelijk niet toegestaan om softdrugs te produceren of te verhandelen. De wet verbiedt het nog steeds. Er bestaan echter landelijke richtlijnen over de wijze waarop de wet dient te worden nageleefd. Dit heet het zogenaamde gedoogbeleid

Geen tabak en alcohol
De richtlijnen stellen dat coffeeshops zich aan bepaalde regels moeten houden. Als ze zich hieraan houden, hoeven ze niet worden vervolgd. Zo mogen in een coffeeshop geen tabakswaren worden verkocht, anders dan voorgedraaide joints of bluntwraps (vloei van tabaksblad). In een coffeeshop mag wel pure hasj of wiet worden gerookt, maar geen tabak. Dus ook geen joint waar tabak in zit! Hiervoor moet de coffeeshop een speciale rookruimte hebben zoals je die ook in de horeca ziet. Ook mag er geen alcohol worden geschonken.

Daarnaast kan de lokale overheid ook regels opleggen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de deskundigheid van het personeel of de afstand tot scholen. Maar de belangrijkste regels zijn de zogenaamde AHOJ-GI-criteria. Als een coffeeshop zich niet aan deze criteria houdt, kan deze op last van de burgemeester worden gesloten.
Deze regels voor een coffeeshop, de zogenaamde AHOJ-GI criteria, zijn:

A:
Geen affichering. Dit betekent geen reclame of korting.

H:
Geen harddrugs. Er mogen in een coffeeshop geen harddrugs aanwezig zijn of verkocht worden. Dit geldt ook voor bezoekers.

O:
Geen overlast.  Lawaai, parkeeroverlast; rommel op straat.

J:
Geen toegang en verkoop aan jongeren onder de 18 in een coffeeshop.

G:
Geen verkoop van grote hoeveelheden per klant per transactie. Met andere woorden: er mag niet meer verkocht worden dan 5 gram per persoon per dag.

Ook is bepaald dat coffeeshops geen grotere handelsvoorraad in huis mogen hebben dan 500 gram.

I:
Enkele jaren geleden werd het Ingezetenencriterum toegevoegd. Dit betekent dat er enkel aan Nederlanders mag worden verkocht. De uitvoering van deze regel is grotendeels mislukt omdat de straathandel toenam. Alleen in het zuiden van het land geldt dit criterium nog in bepaalde gemeenten.

Zijn hasj en wiet de afgelopen jaren sterker geworden?

 

Nee, de gedachte dat hasj en wiet steeds sterker worden is een populaire misvatting. Sinds 1999 wordt er door het Trimbos Instituut onderzoek gedaan naar het gehalte van THC, CBD en CBN (de werkzame stoffen) in hasj en wiet. Uit dit onderzoek weten we dat het THC-gehalte van hasj en wiet  (dat door velen als graadmeter voor de sterkte wordt gezien) door de jaren heen nogal kan variëren. Nederwiet had in 2004 een bijzonder hoog gehalte aan THC, namelijk 20%; in 2014 was dit 15,3%.

Er is veel discussie over het belang van dit onderzoek. Een punt van kritiek is dat de nadruk sterk wordt gelegd op de THC. THC wordt gezien als de belangrijkste psychoactieve stof in hasj en wiet, maar het is niet de enige. Het feitelijke effect wordt veroorzaakt door een mix van tientallen psychoactieve stoffen die nog niet allemaal goed op hun werking zijn onderzocht. 

Daarnaast is het onduidelijk wat sterkere hasj- of wietsoorten betekenen voor de gezondheid van gebruikers: passen gebruikers hun dosering aan of zoeken ze juist de sterkste soorten? En zijn deze sterkere soorten meer verslavend dan de lichtere soorten? 

Zie het onderzoekrapport Concentraties THC-gehalte hasj en wiet, 2014-2015

Kun je stoned worden als je te lang in een ruimte blijft waar gerookt wordt?

Nee, daarvoor zul je niet voldoende werkzame stoffen binnenkrijgen, zelfs al staat het er blauw van de rook.

Bij een proef in een zeer kleine ruimte, die zo rokerig was dat de proefpersonen een motorbril droegen om de ogen te beschermen, leidde passieve blootstelling aan cannabis wel tot meetbare concentraties van deze stof in het lichaam.

Welke soorten hasj en wiet zijn er?

Hasj
De meeste soorten hasj die in coffeeshops worden verkocht, komen uit het buitenland. De namen verwijzen vaak naar de herkomst: Ketama, Nepal of Afghaan. Door verschillen in klimaat en productiewijze wisselt de verhouding van werkzame stof. Daarom kunnen de verschillende soorten hasj zich onderscheiden in effect.

Soms verkoopt een coffeeshop nederhasj. Dit wordt in Nederland gemaakt van bladafval. Deze hasj is meestal behoorlijk sterk.

Wiet
Verreweg de meeste wiet die in coffeeshops wordt verkocht, komt van eigen bodem (zogeheten nederwiet). Buitenlandse wiet is meestal minder krachtig en wordt daarom weinig verkocht. Nederwiet wordt zowel in de buitenlucht als binnen gekweekt. Buitenwiet is minder sterk dan binnenwiet die meestal met speciale lampen en voeding wordt gekweekt. Binnenwiet kan in potgrond worden gekweekt, maar ook op glasvezel (hydrocultuur). Soms wordt wiet als ‘biologisch’ verkocht; helaas geeft dit predicaat geen enkele zekerheid.

De verschillende soorten wiet onderscheiden zich in hun werkzame stoffen en daarom ook in het effect dat ze geven. Van sommige soorten word je meer ‘high’ en van andere meer ‘stoned’.

De naam van de wietsoort kan verwijzen naar de variëteit van de plant. White Widdow, Jack Herrer en Haze zijn bekende soorten binnenwiet. Maar soms worden fantasienamen gebruikt.