Tabaksontmoediging in de zorg

Ondertekende intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

VNN tekende samen met andere partners uit de zorg een intentieverklaring voor het rookvrij maken van de zorg. 

In de intentieverklaring staat dat VNN, als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid, zich de komende jaren inzet om de zorg rookvrij te maken. VNN streeft ernaar dat:

  1. Niet-roken de norm is op het terrein en in gebouwen van VNN voor medewerkers, cliënten en bezoekers
  2. Op het terrein en in onze gebouwen niet meer wordt gerookt
  3. Onder medewerkers in de zorg niet-roken tijdens het werk de norm is en medewerkers rekening houden met hun voorbeeldfunctie
  4. Stoppen-met-roken(zorg) voor onze cliënten en bezoekers actief onder de aandacht wordt gebracht
  5. Medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat hier ondersteuning voor is
  6. We een Rookvrije Generatie realiseren

Lees meer over tips voor tabaksontmoediging in de spreekkamer