Roken


Cijfers
In Nederland rookt 28% van de volwassen bevolking. Ongeveer 5% rookt niet dagelijks. Van de jongeren rookt 22% regelmatig. 

Lees meer in de factsheet: Roken, de feiten op een rij

Risico’s
Inmiddels weten we heel veel van tabak en de schadelijke effecten. Het roken van tabak kent verschillende (levensbedreigende) risico’s. Zowel voor de roker als zijn omgeving of, tijdens de zwangerschap, op het ongeboren kind.

Rookbeleid GGZ: van samen roken naar samen stoppen
'Ontwikkel een algemeen geldend rookbeleid voor de GGZ-sector'. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Rookbeleid in de GGZ: een verkenning van beleid en praktijk tijdens verblijf in geïntegreerde GGZ-instellingen, verslavingszorginstellingen en RIBW’s’.

Hoewel roken één van de belangrijkste oorzaken is van vroegtijdige sterfte en cliënten er wel voor open staan, is er weinig aandacht voor stoppen met roken in de sector. 

Redenen waarom het stoppen met roken niet wordt besproken, is dat het roken wordt vergoelijkt (“Moeten we hen dit ook nog afnemen?”) en het gezamenlijk roken van medewerkers met hun cliënten door hen soms als ondersteunend in het contact wordt gezien. Stopondersteuning heeft bij de meeste instellingen dan ook weinig prioriteit. Veel instellingen voeren wel een rookbeleid, maar de inhoud varieert sterk tussen de instellingen, er is geen centrale regie op het rookbeleid in de GGZ. 

'Rook de zorg uit!'
Een aanbeveling is, om de kennis en vaardigheden van medewerkers rond (stoppen met) roken te verhogen. Maar ook cliënten actief voorlichten, de bekendheid van beschikbare interventies vergroten en de effectiviteit beter onderbouwen zouden bij kunnen dragen aan minder rokers in de GGZ.
VNN organiseert verschillende activiteiten voor professionals onder het motto "Rook de zorg uit!" Zie verder bij Tabaksontmoediging in de zorg

Tabakswet
Er is een tabakswet in Nederland van kracht. Hierin zijn alle bedenkbare regels vastgesteld over de verstrekking van tabak en verboden. De tabakswet heeft als één van de belangrijkste bepalingen een niet-roker te beschermen tegen tabaksrook.

Lees meer over de tabakswet

Antirooklobby
Longarts Wanda de Kanter voert een actieve strijd tegen de tabaksindustrie.
Ze schreef samen met collega-longarts Pauline Dekker een boek Nederland stopt! Met roken. Inmiddels is de publiciteit rondom publicaties en haar actieve rol in pers en social media uitgegroeid tot een machtige antirooklobby. Het hart daarvan wordt gevormd door de Stichting Rookpreventie Jeugd, met de website TabakNee.nl 
Lees het artikel De schrik van de tabakslobby.

Stoppen met roken
Het aantal rokers daalt nog steeds. De meeste rokers hebben veel moeite om te stoppen ook al willen ze nog zo graag. Hierbij kunnen zij soms wel wat hulp gebruiken. Hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld een stopcursus, maar ook uit nicotinevervangers, accupunctuur, stopboeken, etc.