Risico's energiedranken

Een algemeen risico bij producten die de vermoeidheid onderdrukken is de neiging om over vermoeidheidsgrenzen te gaan. De combinatie van overmatig gebruik van energiedrank en zware lichamelijke inspanning, samen met gebruik van alcohol of andere drugs, heeft de afgelopen jaren voor een aantal dodelijke ongelukken gezorgd.

Kinderen zijn extra gevoelig voor de effecten van cafeïne en zouden zich van consumptie moeten onthouden. Dit geldt ook voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, mensen met hoge bloeddruk of hartproblemen en mensen die extra gevoelig zijn voor cafeïne.

Combinatie met alcohol
Het combineren van energy drinks en alcohol misleidt de drinker, omdat door energiedrank de drinker het gevoel krijgt alles nog onder controle te hebben, terwijl de coördinatie en het waarnemingsvermogen door de alcohol zijn verminderd. Er is grotere kans zelfoverschatting omdat door het oppeppende effect van de energiedrank eventuele dronkenschap minder wordt gevoeld. 

Meer risico door onterecht gevoel van alertheid
Mensen die alcohol met energiedranken combineren lopen mogelijk zelfs nog groter risico op nadelige effecten, zoals verkeersongevallen, omdat ze onterecht in de veronderstelling zijn dat ze alles nog onder controle hebben. 

Het gecombineerde gebruik van alcohol en energiedranken, is de laatste jaren meer en meer populair geworden onder jongeren. Drinkers melden vaak minder slaperigheid en een lekkerder gevoel.

De resultaten van een wetenschappelijk onderzoek wijzen op een verschil tussen ervaren en objectief gemeten vaardigheden van de proefpersonen: ondanks dat het gecombineerde gebruik het gevoel van helderheid en controle doet toenemen, zijn de daadwerkelijke vaardigheden (motoriek en coördinatie) duidelijk afgenomen.

Verkeersdeelname
De onderzoekers geven aan dat alcohol niet alleen de motorische coördinatie beïnvloed, maar ook vermindering van de vaardigheid om beslissingen te nemen. “Chauffeurs onder invloed zijn niet alleen gevaarlijk omdat hun reacties zijn vertraagd en de motorische coördinatie is aangetast, maar vooral omdat het inschatten van risico’s veel minder goed gaat.” aldus een van de onderzoekers.

Hoe kun je energy drinks verantwoord gebruiken? Lees meer